Waarom LWD?

LWD (Londerzeel Warm & Dynamisch) neemt in het Londerzeelse politieke landschap een unieke plaats in: authentiek, gedreven en begaan met de toekomst van Londerzeel. LWD wil geen politieke partij zijn: ELKE  INWONER wordt uitgenodigd om zich achter de LWD-ideeën te scharen, ook al stemt u voor provincie of parlement op één van de klassieke partijen…

LWD heeft een duidelijke visie waar we met Londerzeel naartoe willen. De drie woorden – Londerzeel, Warm en Dynamisch – zijn de hoekstenen van ons programma!

Londerzeel: omdat we gaan voor een gemeente met een Vlaams karakter, die een optimale, toegankelijke en moderne dienstverlening biedt, afgestemd op elke doelgroep; omdat gezonde financiën en het hanteren van een strikte deontologie cruciaal zijn voor alles wat we willen realiseren; omdat we zonder compromis willen opteren voor milieu en hernieuwbare energiebronnen; voor een nette gemeente die de strijd aanbindt tegen sluikafval.

Warm: omdat we gaan voor een gemeente die begaan is met de zorg voor ouderen en zwakkeren, maar ook met de opvoeding, de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van onze kinderen; omdat we een culturele en sportieve gemeente willen zijn; een gemeente waar het zalig is om te wonen, te vertoeven en te werken en waar alle woonkernen aan één zeel trekken; een gemeente die zijn authentiek, groen en landelijke karakter wil versterken.

Dynamisch: omdat we gaan voor een bestuur dat duidelijke keuzes durft maken; voor een Londerzeel dat commercieel, cultureel en sportief hoge toppen scheert, waar onze buurgemeenten naar opkijken; een Londerzeel met een vlot en veilig verkeer, een goede bereikbaarheid en een uitgekiend parkeerbeleid; voor een creatief en bloeiend bedrijfsleven dat sterk maatschappelijk geëngageerd is; voor meer integratie en een betere mobiliteit tussen de woonkernen en een transparanter en goed doordacht beleid inzake wonen en ruimtelijke ordening.