Sport houdt jong! Inzetten op de gezondheid van alle Londerzelenaars.

IMG_2091Interview met Luc, Els, Nathalie en Pierre

Sport houdt jong! We zetten in op de gezondheid van alle Londerzelenaars.

Om Londerzeel warm en dynamisch te maken en te houden, moeten we inzetten op het welzijn en de gezondheid van al onze burgers. Sport is daar een ideaal middel voor. Sport en verenigingen brengen mensen samen. Om van Londerzeel een warm dorp te maken zijn onze sportverenigingen dan ook onmisbaar. Nathalie Aelbrecht, Pierre Van den Broeck, Luc Steenackers en Els Van den Broeck – alle 4 actief met sport begaan – duiden onze plannen.

Dat sport jong houdt, weten we, hoe kan sport nog bijdragen tot een warme en dynamische gemeente?
Pierre: Sport houdt mensen niet enkel fysiek in vorm, maar ook mentaal. En sportverenigingen zijn zoals elke andere vereniging een bron van sociaal contact tussen mensen. Dat geldt zelfs voor ouders die de sport van hun kinderen volgen en die via die weg kennis met andere ouders. Zo ontstaan mooie vriendenkringen en een hecht samenhorigheidsgevoel.

Nathalie: Ook op kinderen die het moeilijker hebben, heeft sport meestal een goede impact.

Els: De goede impact van sport geldt bovendien voor jong en oud. We mogen dus zeker ook aandacht besteden aan onze senioren. Daar liggen nog veel kansen op vlak van voorzieningen en aanbod. Het enige aanbod sport voor senioren waar ik mij van bewust ben is petanque. Dit kan uiteraard veel uitgebreider.

Pierre: In rusthuizen geven ze twee keer per week een bewegingsmoment.  Dat verplicht mensen om hun kamer te verlaten en daardoor zijn ze actiever.

Luc: Een bewegingsmoment is zeker iets om aan te bieden in Londerzeel, niet enkel in rusthuizen. Zo houden we ook onze ouderen dynamisch.

Nathalie: Een bewegingsschool voor 60+ lijkt mij voor Londerzeel wel een mooi initiatief.

Els: Okra of Landelijke Gilde organiseert ook fietstochten. Zo’n bewegingsschool lijkt mij zeker iets wat van hen uit aangeboden kan worden. Sporten gaat vereenzaming tegen, en dat geldt voor iedereen: jong, oud, alleenstaande mensen, koppels… Als mensen gezond zijn, komt dat de gemeente ten goede. Sportieve dorpen zijn automatisch ook actieve dorpen.

Luc: Op dit moment is het aanbod aan laagdrempelige sporten misschien nog niet groot genoeg.

“Ook op kinderen die het moeilijker hebben, heeft sport meestal een goede impact.“

Is het de taak van een gemeente om ook sportieve activiteiten aan te bieden? Nathalie: Meestal gaat dat van verenigingen uit. Op zich vind ik dat goed. Als een gemeente die verenigingen kan ondersteunen kunnen we ver geraken. Wat ik wel wat mis is een ploeg-overstijgend initiatief om samen met je gemeente te doen. Een spel zonder grenzen doorheen heel Londerzeel zou echt tof zijn. Dit kan bijdragen aan de samenhorigheid en het dorpsgevoel.

Op welke manier kan een gemeente haar inwoners stimuleren om aan sport te doen?
Pierre: We moeten mensen motiveren. Die motivatie start vaak op school. Misschien moeten we een inspanning leveren om het aanbod van de sportverenigingen meer kenbaar te maken via de scholen?

“Een bewegingsschool voor 60+ lijkt mij voor Londerzeel wel een mooi initiatief.”

Luc: We moeten zorgen dat mensen veilig hun sport kunnen beoefenen, bijvoorbeeld door fietspaden die er goed bijliggen. Er is al wat accommodatie in onze dorpen, maar zeker nog te weinig. Wat de verschillende disciplines betreft zitten er zeker nog gaten in het aanbod. Bij nieuwe accommodatie moeten we rekening houden met de noden van sportclubs.

Pierre: Zelfs cafetaria’s zijn daar belangrijk. Als mensen op hun gemak bij elkaar kunnen zitten, dan geeft dat ook motivatie om te sporten. Ook die momenten scheppen een sterke band.

Els: Speeltoestellen en speeltuinen dragen zeker hun steentje bij tot een warme en dynamische gemeente. Spelen is eigenlijk ook een vorm van sporten. Daarnaast zorgt sporten er ook voor dat je in de buitenlucht komt.

Nathalie: Inderdaad, sport houdt ons weg van computer of TV. De huidige jeugd komt veel minder buiten bij het opgroeien. Misschien kan de gemeente wel een aanzet geven om meer sportevenementen te organiseren. Onze verenigingen kunnen daar dan op inpikken. Er is ooit eens een zeepkistenrace geweest. Dat was een leuk initiatief.

Els: Sporten hoeft ook niet altijd veel te kosten. Eén van de belangrijkste zaken is motivatie. Daar dient een sportdienst ook voor, om mensen warm te maken om te sporten. Dat mogen we wat meer in de verf zetten.

Wat vinden jullie van het sportaanbod en de mogelijkheden om te sporten in Londerzeel?
Nathalie: Wat ik mis in Londerzeel zijn een aantal accommodaties voor sporten die laagdrempelig zijn. Wat ik zelf graag zou zien is een Finse piste. Daarnaast zou een mountainbike aanbod voor kinderen ook leuk zijn. Er zijn nog heel veel mogelijkheden.

Pierre: Een echt parcours voor mountainbikes is er inderdaad niet. Zoiets kan men aanleggen zonder grote kosten te doen.

Els: In Bornem ligt een heel tof parcours, dat hebben ze gemaakt met wat autobanden, en een aantal bergen zand. Zulke zaken zijn heel laagdrempelig. Op die manier kunnen we jongeren en kinderen motiveren om met sport te beginnen. Ik verwijs ook naar Puurs waar ze hun accommodatie centraliseren in een heus sportdomein.

Luc: Zoiets is natuurlijk ideaal. Ouders kunnen hun kinderen op hetzelfde moment naar verschillende sporten brengen. Dat scheelt. Als je voor je ene kind naar één kant van het dorp moet rijden en voor je andere kind naar de andere kant, is het soms moeilijk rond te krijgen.

Els: En misschien moet er gewoon ook meer samenwerking tussen de verschillende clubs komen? Een samensmelting of samenwerking tussen clubs geeft veel meer slagkracht.

Pierre: Dat is geen makkelijke oefening, maar wel iets wat we zeker moeten bekijken.

Op welke manieren kan een gemeente een sportclub ondersteunen?
Pierre: Een belangrijke behoefte van een club betreft het onderhoud van haar accommodatie.

“Speeltoestellen en speeltuinen dragen zeker hun steentje bij tot een warme en dynamische gemeente.”

Luc: Veel van de ondersteuning gaat nu naar een klein deel van de sporten. Toch kan elke sportclub ondersteuning gebruiken. Hier moet over nagedacht worden. Elke club zou een soort trekkingsrechten moeten krijgen, afhankelijk van een aantal parameters, zoals het aantal leden bijvoorbeeld.

Els: Als je onder de ene of de andere vorm als gemeente ondersteuning geeft aan sportclubs, moeten we ook verder durven kijken. Waarom zouden scholen of jeugdbewegingen geen gebruik kunnen maken van hun accommodatie? We moeten af van die ‘dit is van ons’-mentaliteit. Het zou mooi zijn als we elkaar meer kunnen helpen. Accommodaties uitlenen en gebruik maken van elkaars accommodatie, dat zou moeten kunnen. Als gedachte is dit in elk geval heel erg ‘LWD’!

“Sportieve dorpen zijn automatisch ook actieve dorpen.”

c4.PNG

 

 

 

Klik hier om door te gaan naar de interviews met onze kandidaten: