Ruimte voor een actieve oude dag.

IMG_2098-2
Suzy, Piet, Conny en Hilda aan tafel

Ruimte voor een actieve oude dag: Welzijn en een stevige sociale ondersteuning moet er ook voor onze senioren zijn.

Londerzeel wil een warme en dynamische gemeente zijn voor jong én oud. Welzijn en een stevige sociale ondersteuning moet er dus ook voor onze senioren zijn. In een warme gemeente kan iedereen zich naar buiten begeven, ook mensen die moeilijker te been zijn. In een dynamische gemeente beweegt er wat, voor en door senioren. Conny Moons, Hilda Van Campenhout, Piet Buelens en Suzy Brugmans delen ons hun visie.

Wil LWD graag meer aandacht schenken aan senioren?
Conny:
Zeker wel. Onze senioren maken hoe langer hoe meer een groot deel uit van onze bevolking. We moeten actief begaan zijn met hun bekommernissen. De zorgsector gaat sterk moeten groeien en dat mogen we als gemeente niet over het hoofd zien.

Waar ligt de senior in Londerzeel volgens jullie van wakker?
Hilda: Betaalbaar wonen!

Suzy: Dat klopt. Dit leeft zeker bij de mensen die geen eigen huis hebben. Maar ook voor eenoudergezinnen is de betaalbaarheid van hun woonst een grote bekommernis.

Piet: Ook mobiliteit en toegankelijkheid, vooral in het dorp, is een grote uitdaging. Op de markt lopen veel gepensioneerde mensen rond. Daar wandelen is echter niet zo makkelijk. Mensen willen graag veilig op de baan.

Suzy: Er is momenteel te weinig aandacht voor hindernissen die senioren ondervinden wanneer ze de weg opgaan. We hebben in ons toekomstplan voor Londerzeel aangegeven dat we alle straten willen evalueren op hun veiligheid en het op- en afrijden van zebrapaden is een van de zaken die daarbij in het oog moeten gehouden worden.

Conny: We moeten het dorp niet asfalteren, maar de staat en de kwaliteit van de kasseien en de voetpaden moet zeker aangepakt worden. Voor senioren kan een val nare gevolgen hebben en dat moeten we dus te allen tijde vermijden.

Piet: Mobiel blijven is belangrijk voor onze senioren. Er zou een initiatief kunnen komen die mensen naar bepaalde plekken kan brengen. Zo kunnen mensen naar de markt, het ziekenhuis, de winkel… Vrijwilligers zouden op die manier met mensen kunnen rondrijden. De sociale zekerheid doet daar momenteel al zijn best voor, maar ik denk dat we daar zelf ook ons steentje aan kunnen bijdragen. Onze vrijwilligers zijn een belangrijk menselijk kapitaal.

Hoe kunnen we volgens jullie die uitdaging van betaalbaar wonen aanpakken?
Conny: Het gaat voornamelijk over mensen zonder eigen huis die bang zijn dat ze hun huur niet meer kunnen betalen.

Hilda: We beschikken vandaag over te weinig serviceflats. En de huidige assistentiewoningen, want zo heet dat nu, zijn aan renovatie toe.

Piet: Dat is correct. De huidige flatjes zijn ook te klein. De nieuwe norm ligt iets hoger, zodat je er ook als koppel naartoe kan. Bovendien moet er een betere spreiding van de assistentiewoningen komen over de verschillende dorpen, en beter ingebed in onze dorpskernen.

Piet: Als we de Egmont-site gebruiken om betaalbare flatjes te realiseren in samenwerking met de private sector dan zou dit een mooi project kunnen worden. LWD is in elk geval van mening dat er in de kern meer faciliteiten moeten komen voor senioren. Daarbij moeten we mikken meer sociaal contact en samenleven met de andere bewoners uit de buurt. Een petanque-baan naast een rusthuis is daar een mooi voorbeeld van.

“Hulpbehoevendheid zit overal, maar senioren zijn zeker een kwetsbare groep.”

Conny: We moeten daarnaast iets creëren dat niet in concurrentie gaat met de horeca, maar waar mensen terecht kunnen om te eten.  Voor mensen die plots alleen vallen is de zin om te koken ook veel minder.

Hilda: Een buurttafel, waar mensen aan sociaal tarief kunnen eten, zoals ze nu in Malderen elke maand doen, kan misschien naar dagelijks evolueren. Je moet daar natuurlijk je vrijwilligersgroep voor uitbreiden.

Conny: We moeten onze mensen ook meer mixen. Als je via een zorgloket weet dat mensen moeilijk hun maaltijden kunnen betalen, dan kan je hen een ander tarief laten betalen. Maar dat hoeft niet op te vallen.

Suzy: Daarnaast kunnen we op die manier ook jong en oud meer bij elkaar brengen. Zo creëer je interactie.

Wat kunnen we doen aan de verdoken armoede onder senioren?
Conny: We moeten er eerst en vooral voor zorgen dat we verdoken armoede sneller detecteren. Daarvoor moeten we het beleid en de mensen dichter bij elkaar brengen. Op die manier kunnen we elkaar sneller opvolgen en beter voor elkaar zorgen.

Piet: Die zilverkring is een goed systeem. Daarbij bezoeken ze iedereen die alleen is en 80 jaar is geworden. Nog beter zou zijn om niet enkel de alleenstaanden te bezoeken natuurlijk. Op die manier ontdek je veel.

Conny: We moeten inderdaad de mensen opvolgen. Verdoken armoede moet veel makkelijker in kaart te brengen zijn. Ik ben er zeker van dat het meer voorkomt dan we denken. En die mensen moeten we kunnen helpen.

Suzy: Er zijn ook veel mensen die niet weten hoe ze budgetvriendelijk inkopen kunnen doen. Budgetbeheer is ook iets wat we kunnen aanbieden, of koken met restjes… Als ik iets van groenten over heb, maak ik er puree van, maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend.

Conny: Zorgbehoevendheid, maar ook armoede, zijn eigenlijk transversaal. Dat zit niet enkel bij senioren, maar overal.

Hilda: Zoals reeds aangehaald hebben ook eenoudergezinnen het niet altijd makkelijk.

Conny: De kosten op school lopen vaak op. Samen met onze scholen moeten we bekijken wat mogelijk is.  En natuurlijk moeten onze scholen daar niet alleen voor zorgen. We moeten naast scholen ook andere lijnen erbij betrekken.

Suzy: In scholen kunnen we een achterstand ook snel opmerken. Kinderen die niet naar de kleuterklas komen, gaan het later moeilijker hebben. Kinderen gaan daar immers met rasse schreden vooruit. Als je op zulke cruciale momenten veel mist, dan raak je verder achterop. En dat is moeilijk in te halen.

Piet: We moeten zeker de allochtone bevolking in Londerzeel aanmoedigen om hun kinderen naar school te laten komen. Dat zorgt meteen ook voor een goede integratie. Ouders die hun kinderen naar school brengen, leggen contact met andere ouders aan de schoolpoort. Ik zie vaak jonge ouders naar de babbeltafel komen om hun kind te kunnen opvolgen op school. Zoiets is echt belangrijk.

Conny: Londerzeel zet daar veel te weinig op in. Als gemeente moeten we daar een rol in kunnen spelen. We moeten die mensen veel meer betrekken, zeker ook de jongere generatie. Met de babbeltafel kan echt nog veel meer gedaan worden. We moeten naar een complete integratie van alle generaties gaan.

“LWD is in elk geval van mening dat er in de kernen meer faciliteiten moeten komen voor senioren.”

Hoe kunnen we de babbeltafels meer opentrekken?
Piet: De babbeltafel wil allochtonen de gelegenheid geven om met inwoners te komen praten. We voeren dan gesprekken waar wij hen soms verbeteren. Dat is aan de ene kant leerrijk en aan de andere kant sociale integratie. Maar die tafels trekken niet altijd evenveel mensen aan natuurlijk. LWD wil inzetten op een gerichte aanpak om zo veel als mogelijk van origine anderstalige inwoners aan de babbeltafels te laten deelnemen.

Conny: Waarom zou je geen feest organiseren waar je anderstaligen bij betrekt? Scholen kunnen daar ook aan meedoen.

Welke uitdagingen zien jullie nog voor de toekomst?
Conny: We mogen ons ook niet blindstaren op alleenstaanden. Er zijn evengoed problemen bij mensen die nog met twee wonen. Voor elkaar zorgen is ook niet altijd even makkelijk. Hulpbehoevendheid zit overal, maar senioren zijn daar zeker een kwetsbare groep.

Hilda: Op dat vlak zijn verenigingen ook een controlepost. Je zorgt meer voor elkaar. Bij Okra zijn we daar alert voor. Als iemand er eens niet is, vragen we ons af waarom en of er iets mis is. De gemeente kan hier meer coördinerend werk leveren, o.m. via het overleg met verenigingen en scholen. Dat is niet ‘bemoeien’, maar voor elkaar zorgen.

We hebben in ons toekomstplan voor Londerzeel aangegeven dat we alle straten willen evalueren op hun veiligheid en het op- en
afrijden van zebrapaden is een van de zaken die daarbij in het oog moeten gehouden worden.

C7

 

 

 

Klik hier om door te gaan naar de interviews met onze kandidaten: