Investeren in onze jeugd, is investeren in de toekomst!

IMG_2034
Dimi in gesprek met Carmen en Koen

Investeren in onze jeugd, is investeren in onze toekomst!

Als we van Londerzeel een warme en dynamische gemeente willen maken, wil dat ook zeggen dat we een open en inclusieve gemeente moeten zijn: waar alle inwoners, jong en oud, zich thuis voelen en waar een sociale mix zorgt voor veiligheid en leefbaarheid. Onze (jeugd)verenigingen kunnen een grote rol spelen doorheen al deze thema’s. Dimi Robbyns vroeg naar de visie van Carmen De Hertogh en Koen Zwetsloot, beiden zeer actief in verenigingen in heel Londerzeel.

Dimi: Van waar is jullie interesse gegroeid voor jeugdbeleid?
Carmen:
Door mijn verleden als leiding bij KAJ D’Aa, is de link naar jeugdbeleid snel gelegd. Ook vandaag volg ik de huidige leiding nog op. Hierdoor hoor en voel ik wat er leeft in ons dorp.

Koen: Als oud-leiding van Chiro Jongens Londerzeel en voorzitter van de JAL kom ik maandelijks in contact met alle jeugdverenigingen. Hierdoor weet ik net als Carmen goed wat er leeft, voornamelijk binnen de jeugdverenigingen. De JAL staat voor Jeugdadvies Raad Londerzeel. Dit is een maandelijkse bijeenkomst van alle afgevaardigden van jeugdverenigingen. Daarnaast ga ik regelmatig naar jeugdhuis Onder Den Toren waar ik ook in contact kom met jongeren die niet gelinkt zijn aan een jeugdvereniging.

Carmen: Een degelijk beleid voor onze jeugd is in mijn ogen van cruciaal belang. Alles start bij hen. Ergens een evidentie, maar we mogen niet vergeten dat investeren in jeugd ook investeren is in de toekomst. Jeugdwerking is niet alleen plezant voor jongeren, maar heeft voor hen ook een niet te onderschatten educatieve waarde.

Koen: Klopt. De normen en waarden die een vereniging meegeeft, zoals het respectvol met elkaar omgaan, en met iedereen kunnen samenwerken, kan in hun verdere leven goed van pas komen. In het jeugdbeleid zie ik zeker ook verkeersveiligheid als een belangrijk onderdeel, zodat kinderen veilig naar school of hun vereniging kunnen fietsen. Zo kunnen ouders hun kinderen met een gerust hart op de fiets laten vertrekken.

“Jeugdwerking is niet alleen plezant voor jongeren, maar heeft voor hen ook een niet te onderschatten educatieve waarde.”

Dimi: Denken jullie dat jongeren wakker liggen van het beleid dat gevoerd wordt?
Koen:
Tegenwoordig is er zeker meer en meer interesse. Nu ik zelf bij LWD zit, wordt er regelmatig op café over gebabbeld. In mijn vriendenkring stel ik vast dat er meer interesse is in hoe het beleid gevoerd wordt en waaraan er meer aandacht zou mogen besteed worden.

Carmen: Net zoals bij volwassenen zijn er sommigen die de gemeentepolitiek volgen en anderen die het in Keulen horen donderen. Wakker liggen over het beleid lijkt mij sterk uitgedrukt, maar er zijn zeker bepaalde onderwerpen die hen bezighouden. De vraag of het voor hen nog betaalbaar zal zijn om in hun gemeente te blijven wonen, is onder andere iets waar onze jeugd over nadenkt.

Dimi: Hoe kunnen beleidsmakers het best contact maken met jongeren?Carmen: Als je wil weten wat er leeft, moet je je onder hen begeven. Voer gesprekken bij hun jeugdwerking, op café, in het jeugdhuis, op hun startdag, in de sportclub voor of na de training… Ook in mijn job zal ik steeds de betrokkenen raadplegen. Het is ridicuul om zonder kennis van zaken en zonder een heldere blik op een zekere problematiek een beleid uit te werken.

Koen: Je moet je vertonen waar zij ook zijn. Als ze je gezicht kennen, is de drempel lager om je aan te spreken als er echt een probleem is. Als voorzitter van de JAL weet ik dat de aanwezigheid van een schepen van jeugd geapprecieerd wordt.

Dimi: Wat met jongeren die niet makkelijk te bereiken zijn via de verenigingen?
Koen: De meeste jongeren die ik ken, maken deel uit van een vereniging. De mening van jongeren, die niet in een vereniging zitten, kan je volgens mij het best achterhalen via hun school. Zo kan je bijvoorbeeld op een ludieke manier hun mening bevragen via een interactief spel.

Carmen: Ik volg Koen hier wel. Via de school zou je normaal alle jongeren moeten kunnen bereiken. Natuurlijk gaan er jongeren naar scholen buiten onze gemeente. Zo denk ik onder andere aan jongeren met een mentale of fysieke beperking, waarvoor we in onze gemeente vandaag weinig tot geen omkadering hebben. Klassieke verenigingen bereiken deze doelgroep vandaag moeilijk. Akabe van de scouts is een knap initiatief, maar komt niet tegemoet aan ieders interesse.

Koen: In het voorbeeld van Akabe ligt het initiatief bij de scouts. Er mag meer ondersteuning of zelfs initiatief komen vanuit de gemeente zelf om ook sport -en recreatiemogelijkheden te voorzien voor andersvaliden.  Het ondersteunen kan zich uiten in het ter beschikking stellen van extra middelen voor die verenigingen die een andersvalide werking willen oprichten. De gemeente zou een recreatiedag kunnen initiëren voor andersvaliden als kennismaking met alle ontspanningsmogelijkheden.

Carmen: Uiteraard is dit geen evidentie en zal een samenwerking met andere gemeenten vermoedelijk nodig zijn om een correct aanbod, de nodige infrastructuur en de juiste vrijwilligers samen te krijgen. Het zou super zijn als we hier de krachten kunnen bundelen om iedereen te laten deelnemen aan het verenigingsleven.

“We moeten zeker manieren vinden om jongeren buiten te laten spelen. Ik denk onder andere aan het onderhouden van bestaande speeltuinen en het voorzien van extra aantrekkelijke speelgelegenheden in hun nabije omgeving”

Dimi: Wat denken jullie van een polyvalante zaal voor fuiven of  evenementen?
Carmen:
Ik denk dat velen (en niet alleen jongeren) een gat in de lucht gaan springen als een dergelijke zaal er zou komen. JOC Wijland in Puurs is een mooi voorbeeld van zo’n zaal. Daar tovert men een zaal voor megafuiven om tot een intieme clubzaal. Op Facebook zie ik soms posts verschijnen van muziekgroepen die op zoek zijn naar een gepaste repetitieruimte.  Daarnaast zoeken onze cultuurverenigingen een gepaste zaal waar hun voorstellingen tot recht kunnen komen. Ook enkele vergaderruimtes voorzien lijkt mij een mooie plus. Ik ben fan, maar zoals steeds is de uitdaging er om het financiële plaatje rond te krijgen.

Koen: Het moet ruimer bekeken worden dan alleen een fuifzaal. Zo weet ik dat ons jeugdhuis vandaag op zoek is naar een manier om hun werking ook in de toekomst te kunnen verderzetten. Om een voorbeeld te geven: ons jeugdhuis betaalt vandaag huur terwijl men in andere gemeenten gebruik kan maken van de gemeentelijke infrastructuur. We zijn in het verleden al jeugdhuizen verloren. Daarom moeten we er alles aan doen om dit jeugdhuis een zekere toekomst te bieden.  Het zou eigenlijk een cultuursite moeten zijn voor jong en oud. Een plek waar verschillende verenigingen terecht kunnen voor hun events en activiteiten.

Carmen: De locatie zal ook belangrijk zijn om parkeerproblemen te vermijden.

Koen: En de vraag is of het effectief in Londerzeel centrum moet zijn? JOC Wijland ligt buiten de dorpskern wat de geluidshinder voor de buren en de verkeershinder in de omgeving beperkt.

Dimi: Hoe belangrijk zijn de sociale media voor onze jeugd?
Koen:
Sociale media en internet worden door jongeren veel gebruikt met als risico dat ze binnen blijven. We moeten zeker manieren vinden om hen buiten te laten spelen. Ik denk onder andere aan het onderhouden van bestaande speeltuinen en het voorzien van extra aantrekkelijke speelgelegenheden in hun nabije omgeving. In het toekomstplan van LWD geven we daar terecht voldoende aandacht aan.

Carmen: Ik heb geen Instagram, Snapchat of Twitter…. Ik heb enkel Facebook, voornamelijk om op de hoogte te blijven van de komende events. Sociale media zijn krachtig, ludiek en hebben zeker hun voordelen. Bij LWD maken we er ook gebruik van, maar persoonlijk vind ik dat sociale media te belangrijk geworden zijn voor ons allen. Niet iedereen is sterk genoeg om zijn eigen ding te doen en die “fake”-bubbel te doorprikken. Voornamelijk jongeren zijn hier niet altijd tegen gewapend.

Dimi: Hoe zien jullie de komende jaren?
Carmen:
Ik hoop dat LWD de kans krijgt om de komende zes jaar de fakkel over te nemen van het huidige bestuur. Dat we mooie en zinvolle projecten mogen realiseren, niet alleen voor onze jeugd maar voornamelijk voor alle inwoners van Londerzeel. Ik kijk alvast met een gezonde spanning uit naar zondagavond 14 oktober.

Koen: Ik sluit mij aan bij Carmen. Het zou jammer zijn als we niet de kans krijgen om onze ideeën uit te voeren. Ik wil graag mijn ervaring van bij de Chiro en kennis van bij de JAL gebruiken om mee het jeugdbeleid in de juiste richting te sturen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat LWD een sterk team in huis heeft.

“De gemeente zou een recreatiedag kunnen initiëren voor andersvaliden als kennismaking met alle ontspanningsmogelijkheden.”

C5

 

 

 

Klik hier om door te gaan naar de interviews met onze kandidaten: