Integratie is een werkwoord:Londerzeel als warme, open en inclusieve gemeente.

DSC_7776-2.jpg
In gesprek met Veerle, Marleen, Geert en Anne

Integratie is een werkwoord: Londerzeel wil een warme, open en inclusieve gemeente zijn.

Londerzeel wil een warme, open en inclusieve gemeente zijn. Een gemeente waar alle inwoners, jong en oud, zich thuis voelen en waar een sociale mix zorgt voor veiligheid en leefbaarheid. Dit omvat een goede toegankelijkheid van alle openbare plekken voor wie minder mobiel is, maar ook met de nodige aandacht voor wie het op een andere manier moeilijker heeft. Integratie is volgens LWD in de eerste plaats een werkwoord: het komt niet vanzelf en vereist inspanningen op alle niveaus en door iedereen die erbij  betrokken is. Van overheid tot middenveld, maar ook van het onderwijs, de buurt en onze verenigingen. Marleen Hendrickx, Geert Cleymans, Anne Van Stichel en
Veerle Asselman delen hun visie.

We moeten inzetten op het welzijn en de gezondheid van alle burgers. Hoe kunnen we dit concreet aanpakken?
Geert: Ik denk meteen aan defibrillatoren. Daar is op aandringen van LWD uiteindelijk mee gestart, maar de locaties waar deze aanwezig zijn, mogen uitgebreid worden. In de context van het nieuwe zwembad en op plaatsen waar sport beoefend wordt, zijn defibrillatoren haast noodzakelijk.

Anne: Ik volg Geert daar volledig in. Zeker op strategische plaatsen zoals scholen of het gemeentehuis moet hier meer aandacht aan besteed worden. Ook jongere mensen kunnen een probleem hebben. En defibrillatoren zijn dan letterlijk van levensbelang.

Veerle: Bij welzijn en gezondheid denk ik ook aan ruimere acties zoals  bewustmakingscampagnes rond dementie. De medewerkers van het OCMW zijn daar mee bezig en organiseren onder andere dementiecafés. Het is de taak van onze gemeente om hier een ondersteunende rol te spelen.

Marleen: LWD kwam al met een voorstel voor een bewegingsraad. Deze bewegingsraad zou bestaan uit vertegenwoordigers van alle verenigingen. Een overzicht van alle mogelijkheden die de Londerzeelse verenigingen te bieden hebben dringt zich op. Dit kan bijvoorbeeld via een jaarlijks marktje waar alle verenigingen het beste van
zichzelf kunnen laten zien.

Anne: Dat is eigenlijk wat er nodig is, mensen bij elkaar brengen. En dat is waar LWD echt voor wil gaan, voor iedereen. Op die manier kunnen we zeker zorgen voor wat meer overleg tussen de mensen.

“Actieve monitoring in samenwerking met omwonenden en de wijkagent van cruciaal belang zijn. Mensen die in de buurt wonen, die zien gewoon meer. ”

Welke initiatieven kunnen we als gemeente nemen die ertoe bijdragen dat we onze kinderen zorgeloos kunnen laten opgroeien?
Geert: Ik denk dat de betrokkenheid van de buurt hier een belangrijke rol kan vervullen… De inplanting van speelpleintjes moet doordacht gebeuren en mag niet zomaar in een uithoek van het dorp.

Veerle: Speelpleintjes hebben soms geen goede naam. Daarom denk ik dat actieve monitoring in samenwerking met omwonenden en de wijkagent van cruciaal belang zijn. Mensen die in de buurt wonen, die zien gewoon meer. Met de hulp van de omwonenden integreer je speelruimtes niet alleen in de buurt, maar in de samenleving
als geheel.

Mensen dichter bij elkaar brengen is cruciaal. Dit vereist voldoende en goed onderhouden accommodatie. Hoe ziet LWD dit?
Marleen: We kunnen onze jeugdbewegingen meer stimuleren om hun accommodatie beter te onderhouden. Ze hebben hun plekje, maar dat moet ook proper zijn. Daar kunnen we ze bijvoorbeeld credits voor geven waar ze in samenwerking met de gemeente iets mee kunnen organiseren.

Anne: Zorgen dat er goed onderhouden plekken zijn, dat legt meteen ook een link naar veiligheid. Op die manier is er geen verwaarlozing. Daarnaast heeft de burchtsite initiatieven, maar nog veel te weinig. Daar kunnen we contact tussen jongeren en ouderen stimuleren.

Veerle: Op vlak van accommodatie heeft LWD een duidelijke visie. Wij weten waar we naartoe willen met Londerzeel. Er zou bijvoorbeeld een cultuurcampus kunnen komen. Andere waardevolle gebouwen kunnen zeker ingeschakeld worden voor  herbestemming. Dat kan hand in hand gaan met integratie. Zo zou zo’n campus
ook een plaats kunnen zijn waar we onze nieuwkomers verwelkomen. We hebben zoveel talent in Londerzeel: auteurs, schilders, fotografen… Ook zij zouden daar terecht kunnen.

Anne: Er moet meer werk gemaakt worden van informatiedeling, met een meer interactieve gemeentelijke portal die ook de link legt naar verenigingen, bedrijven en middenstand, maar ook met een infopunt en dynamische infoborden. Mooie infoborden geven tegelijk ook uitstraling aan je dorp.

Een actieve en spoedige integratie van  nieuwkomers is zeer belangrijk! Wat kunnen wij als gemeente op dat vlak doen?
Geert: We moeten mensen informeren over waar ze terecht kunnen. Anderstaligen moeten ondersteund en begeleid worden. Die begeleiding ontbreekt momenteel. Iemand die in Londerzeel komt wonen, moet de taal leren en dat gaat niet met een cursus van tien lessen. Het is onze taak om mensen te helpen zich te integreren. Daar moet dan een bepaald engagement tegenover staan. In Londerzeel kan je er zeker bij horen, maar dan
moet er een inspanning geleverd worden.

Veerle: Waarom geven we geen peter of meter aan nieuwe mensen en gezinnen die hier komen wonen? Iemand aan wie je vragen kan stellen. Dat zou mensen vaak al een heel stuk op weg helpen.

Anne: Voor nieuwe inwoners die van iets verder komen, bijvoorbeeld Brussel of andere nationaliteit hebben, is het zeker niet voldoende om enkel een informatieblaadje te geven. Misschien moeten we ons ook meer informeren over hun cultuur. Net zoals bij onze eigen bevolking moeten we luisteren en kijken.

Marleen: LWD ziet in de toekomst de aanstelling van een integratieambtenaar in dit opzicht een nuttige stap. Hij of zij kan die integratie opvolgen en initiatieven aanreiken die daarbij helpen. In ieder geval, voor wie er is, moeten we zorgen. Je mag wel als dorp ook echt zeggen, dit is wat wij verwachten van onze inwoners, dit zijn onze regels. En die regels zijn hetzelfde voor onze huidige inwoners als voor onze nieuwe inwoners. Er
zijn bepaalde waarden waar wij als dorp belang aan hechten. Daarom zou het handig zijn om iemand te hebben die weet hoe we dat kunnen aanpakken.

“In Londerzeel kan je er  zeker bij horen, maar dan moet er een inspanning geleverd worden.”

Anne: Via scholen en verenigingen kunnen we op dat vlak veel bereiken. Kinderen gaan sowieso naar school. Leerkrachten kunnen een belangrijk aanspreekpunt zijn.

Marleen: Een ander mooi initiatief zou kunnen zijn dat de nieuwkomers kunnen speeddaten met de verenigingen. Scholen en verenigingen hebben eigenlijk het meeste contact met nieuwkomers, maar toch zitten er weinig nieuwkomers in onze verenigingen. We moeten onderzoeken hoe dat komt en daaraan werken.
LWD ziet in de toekomst de aanstelling van een integratieambtenaar in dit
opzicht een nuttige stap. Hij of zij kan die integratie opvolgen en initiatieven aanreiken die daarbij helpen.

c3.PNG

 

 

 

Klik hier om door te gaan naar de interviews met onze kandidaten: