Horeca, Landbouw en KMO: Het kloppend hart van onze lokale economie.

IMG_2293Gesprek met Dimitri, Arnold, Lieve en Dolf

Horeca, landbouw en KMO: het kloppend hart van onze lokale economie verdient de nodige aandacht.

Het ene dorp is het andere niet, maar één ding staat vast: iedereen wil leven, werken, winkelen en zijn vrije tijd beleven in een omgeving die aantrekkelijk is, die uitnodigt en die ons het allerbeste gevoel geeft. Mensen van buiten de gemeente vinden Londerzeel best wel leuk en aangenaam. Maar, er is werk aan de winkel.
En daarin spelen onze lokale handelaars een grote rol. Als gemeente moeten we hen
ondersteunen en helpen groeien, zo houden we onze dorpen bruisend. Dolf Willems, Lieve Mertens, Arnold Rottiers en Dimitri Mertens zijn allemaal zelfstandigen die hier hun schouders willen onderzetten. Zij delen hun visie over een mooie samenwerking tussen handelaars en gemeente.

Hoe kijken jullie naar onze lokale economie in Londerzeel? Wat loopt volgens jullie goed en wat zijn de verbeterpunten?
Dolf: Ik heb zelf vele jaren in het zelfstandige leven gestaan en maakte veel grote werken mee, zoals de Aquafin-werken. Een heikel punt blijft de communicatie.
Als handelaar kan je je daar geweldig aan storen, we weten soms echt van niets. Voor
kleine handelaars kan zoiets een serieuze impact hebben. Of je nu bakker of  beenhouwer bent, een slechte bereikbaarheid heeft een directe weerslag op de verkoop. Voor een dagbladhandel is het een ramp als hij maar de helft van zijn kranten heeft verkocht. De drukpersen wachten niet en de volgende dag liggen er weer nieuwe kranten die verkocht moeten worden… Iedereen, zowel handelaars als lokale bevolking , zou over ingrijpende werken moeten worden ingelicht.

Arnold: Het kan echt niet dat je als zelfstandige op maandagochtend je winkel open doet en plots opmerkt dat er werken voor je deur zijn en alle toegangswegen zijn afgesloten. Dit gebeurde in het verleden al. Alle communicatie die daarna komt, is te laat. Natuurlijk moeten er werken gebeuren en kan dit overlast teweegbrengen, maar open en duidelijke communicatie is noodzakelijk. Zomaar de straat in twee richtingen afzetten zou alleen een laatste oplossing mogen zijn. LWD zou eerst andere mogelijkheden aftoetsen en actief op zoek gaan naar alternatieven.

Dolf: Klopt. Vernieuwing van de infrastructuur draagt bij aan de uitstraling van de gemeente en daar kan je als handelaar mee van genieten. In een centrum moet je echter rekening houden met mensen die hun boterham willen verdienen en klanten die hun favoriete winkel willen bereiken. Het is de taak van de gemeente om  mobiliteitsalternatieven te voorzien zodat winkelier en consument deze periode van wegenwerken op een vlotte manier kunnen overbruggen.

Arnold: Wat ook beter kan, is het overleg bij de organisatie van grote evenementen. Het is jammer om twee evenementen in Londerzeel op dezelfde dag te organiseren. We moeten daarover beter met elkaar communiceren en bekijken wat de mogelijkheden zijn. We zijn één gemeente en moeten niet met elkaar concurreren.

Lieve: Dat klopt. Daarnaast moeten we ook meer evenementen toelaten in ons dorp. Als er een regel is dat er maar één keer ergens een tent mag gezet worden, dan is dat niet leefbaar. Door zulke regels op te leggen kan je geen bruisende en levende gemeente maken.

Arnold: Met LWD streven we er naar om geen slaapgemeente te worden: zo’n dorp waar men ‘s ochtends naar het werk vertrekt en ‘s avonds thuiskomt om meteen de deur achter zich te sluiten. Wij willen geen dorp worden waar niets te doen is en waar iedereen elders moet gaan om zijn vrije tijd door te brengen Hoe we dat kunnen
tegenhouden? Door onze Londerzeelse handelaars en organisatoren te stimuleren om een bruisende gemeente te worden Een Londerzeel waar mensen met plezier kunnen gaan winkelen en hun tijd willen doorbrengen.

“Het tijdig en regelmatig inlichten van zowel handelaars
als lokale bevolking is een van de vele prioriteiten waar
LWD werk van wil maken!”

Lieve: Verder kan een gemeente niet alle materiaal en infrastructuur voorzien. Wanneer ze iets niet voorhanden hebben kunnen ze zeker doorverwijzen naar lokale handelaars. Een gemeentelijke gids met een overzicht van het assortiment en de activiteiten zou daarbij kunnen helpen. Zo geeft een gemeente meer ondersteuning op vlak van promotie.

“Toch moeten we in Londerzeel goed beseffen dat onze ligging én onze
dorpsstructuur veel meer potentieel heeft. ”

Dolf: Hetzelfde met aankopen die een gemeente doet. Die aankopen zou men veel mooier kunnen spreiden. Dan moeten we er wel voor waken dat niet één iemand over alle aankopen beslist. Als één iemand beslist, gebeuren de aankopen steeds bij dezelfde. Een mooie verdeling zou leuk zijn. En zo goedkoop mogelijk, is ook niet altijd het beste idee. Een gemeente mag trots zijn op zijn handelaars en streekproducten. Dat zou onze
lokale bevolking ook kunnen stimuleren om lokaal te winkelen. Want waar beweging is, komt beweging bij. En dat is nooit slecht. Natuurlijk moeten we de taart soms verdelen, dat zou ook geen probleem mogen zijn. We moeten geen dingen tegenhouden omdat er al andere dingen zijn.

Dimitri: Handelaars die succesvol zijn, reflecteren dat succes ook op de gemeente, want dat wil zeggen dat je als consument een mooi aanbod krijgt. Daardoor kan je de bevolking een zekere afwisseling aanbieden. Eens iets anders op je bord of in je kleerkast.

Lieve: Momenteel kan je voor boodschappen nog in Londerzeel terecht en dat willen we zeker zo houden. We moeten ons best doen om de handelaars die we hebben, te behouden.

Hoe kunnen we onze landbouw beter ondersteunen?
Dolf: Allereerst is de motorentaks een grote schande. Die taks is een overblijfsel uit de 19de eeuw, toen mensen nog vreesden dat motoren de menselijke arbeid zouden vervangen. Deze taks wordt geheven door de gemeente en kan net zo makkelijk worden afgeschaft. Door zo’n taks straf je mensen die investeren in hun bedrijf en dit kan
volgens ons niet de bedoeling zijn.

Lieve: Door te innoveren en te investeren groeien onze bedrijven en creëren we lokale jobs. Werken in je eigen gemeente is een mooi voordeel en is enkel haalbaar als we onze zelfstandigen ondersteunen en niet proberen tegen te werken zoals het geval is met de motorentaks.

Dolf: Door landbouw te stimuleren behouden we ons groen. Als er een stukje leeg ligt en onbewerkt is, dan broeden er al meteen projectontwikkelaars op plannen om er beton in te gieten.

Dimitri: De gemeente zou de boerenmarkten kunnen stimuleren. Dat is een mooi concept waar eigen natuurproducten van Londerzeelse bodem te vinden zijn. Ook dingen zoals de Kossaatroute mogen gerust verder uitgewerkt worden.

Arnold: Wat ook een leuk idee zou zijn is een Londerzeelse open bedrijvendag. Mensen kunnen binnenkijken bij lokale handelaars, boeren en bedrijven. De gemeente kan logistieke steun bieden en het is een mooie promotie voor de Londerzeelse bedrijven.

Lieve: Schooluitstappen naar handelaars en landbouwbedrijven kan een gemeente mee ondersteunen. Die hebben daarnaast ook nog een mooi educatief doel.

Wat voor zaken missen we nog?
Dolf: We moeten starters de kans geven om hun nieuwe zaak uit te bouwen en hen ondersteunen met raad en daad waar dat mogelijk is.

Arnold: Starters moeten we zeker ondersteunen, dat zijn mensen die de moed hebben om aan iets moois te beginnen.

Hoe kunnen we horecazaken beter ondersteunen?
Lieve: Nieuwe initiatieven en pop-ups mogen er zeker zijn. Maar ook hier is  communicatie van cruciaal belang. Grote initiatieven hebben een impact op alle omwonenden en zij verdienen het om gehoord te worden. Daarnaast mogen die
pop-ups in geen geval ten koste gaan van onze lokale horeca.

Arnold: Een warme en dynamische gemeente wil zeggen: mensen samenbrengen. Horeca kan daarom onze gemeente verbinden. Gezellig iets eten, iets gaan drinken, een terrasje doen… Maar deze zaken zijn niet vanzelfsprekend: er moet actief aan een plan gewerkt worden. Drie frituren in één straat is geen optie. Als er cafés verdwijnen,
moeten we ons afvragen hoe dat komt. Op dat vlak is Puurs een geslaagd project. Qua ligging en accommodatie valt de puzzel daar in elkaar. De vorige zes jaar is er niet gecommuniceerd. Daardoor is onze gemeente op dit moment het spoor bijster en weet het niet wat onze handelaars momenteel nodig hebben. LWD erkent dit probleem
en wil er zo snel als mogelijk werk van maken.

C2.PNG

 

 

 

Klik hier om door te gaan naar de interviews met onze kandidaten: