Cultuur zorgt voor betrokken en geëngageerde inwoners.

IMG_2152-2
Interview met Frank, Christine en Jan:

Cultuur zorgt voor betrokken en geëngageerde inwoners. Als bestuur moeten we culturele verenigingen dus actief aanmoedigen en ondersteunen!

In een warme en dynamische gemeente waar het goed wonen en vertoeven is, mag cultuur niet ontbreken. Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar en zorgt voor betrokken bewoners. Onze cultuurverenigingen houden het sociale leven in onze gemeente mee draaiende, zodat we een bruisende gemeente kunnen blijven. Een gemeente waar mensen graag vertoeven is een gemeente waar (liefst veel) evenementen het licht zien. Onze culturele verenigen dragen daar echt toe bij. Daar moeten we hen heel dankbaar voor zijn. Daarnaast kan cultuur ons helpen met de integratie van nieuwe inwoners en kan het een belangrijke rol spelen in de groei naar volwassenheid van onze jongeren.

Christine de Smedt, Jan van Denbempt, en Frank Pas, de drie cultuurspecialisten van LWD, laten hun creatief licht schijnen over waar Londerzeel op dit vlak naartoe moet.

Denken jullie dat de samenwerking tussen de gemeente en de verenigingen kan verbeteren?
Jan: Jazeker, maar het is belangrijk dat de initiatieven vooral van onze verenigingen zelf komen. De gemeente moet zich vooral richten op ondersteuning, faciliteren, overleg en promotie. Er mogen niet te veel regeltjes worden opgelegd.

Christine: Om dat echt goed te doen heb je een cultuurcoach of evenementenbegeleider nodig. Iemand die alles weet over veiligheid, organisatie
en coördinatie, en dat ook kan overbrengen naar de verenigingen; ik verwijs naar ons programma. Zo’n begeleider kan infoavonden inrichten en
ook een aanspreekpunt zijn voor meer technische en administratieve taken. Momenteel is er op dat vlak te weinig hulp vanuit de gemeente.

Jan: Londerzeel heeft bijvoorbeeld heel veel goede muzikanten. Die zijn vaak op zoek naar van alles en nog wat, maar het meest naar repetitielokalen. Zo’n evenementenbegeleider zou dus absoluut een meerwaarde zijn.

Frank: Dat zou er ook voor zorgen dat na elk evenement een evaluatie wordt gemaakt. Op die manier kunnen we nagaan hoe we het evenement de volgende keer nog beter kunnen maken. Dit is iets wat we nog veel te weinig doen.

Christine: Ook bij de promotie van culturele evenementen kan de gemeente zeker helpen. Het ter beschikking stellen van lokalen voor bijvoorbeeld vergaderingen, zou al een hele hulp zijn. Daarnaast mogen er zeker afspraken worden gemaakt om het delen van infrastructuur te stimuleren. Culturele verenigingen moeten vooral samenwerken.

Frank: Als je als individu een idee hebt, kan je dat ook doorspelen aan een evenementenbegeleider. Hij of zij kan dat uitwerken of een jeugdvereniging
inschakelen. Momenteel zijn er te veel goede ideeën in Londerzeel die gewoon verloren gaan. Bovendien zal zo’n coördinator er ook voor zorgen dat de activiteiten niet teveel op hetzelfde ogenblik plaatsvinden.

“Momenteel zijn er te veel goede ideeën in Londerzeel
die gewoon verloren gaan.”

Hoe kunnen we de culturele activiteiten beter bekend maken bij onze inwoners?
Jan: Voor de aankoop van tickets zou je steeds op dezelfde plaatsen terecht moeten kunnen.

Frank: Digitale infoborden aan invalswegen en dorpskernen zijn op dat vlak echt noodzakelijk. Op die manier ben je in steeds op de hoogte van het aanbod. Een website waar we een overzicht geven van wat er te beleven valt, zou zeker nuttig zijn…En ticketverkoop kan ook via deze website gebeuren.

Christine: Het huidige bestuur promoot veel te weinig. Er is dus nood aan een website om het aanbod op te verzamelen. Maar ook een culturele jaarkalender zou goed zijn. Om onze eigen culturele activiteiten te promoten, zou ook een Londerzeels cultuurabonnement zeker handig zijn. Het is zeker een van de initiatieven uit ons programma waar we snel mee aan de slag willen. En dat kan in samenwerking met onze academie en andere lokale verenigingen.

Is er voldoende infrastructuur in Londerzeel voor culturele evenementen?
Christine: Eigenlijk is het een schande dat de academie voor optredens naar een andere gemeente moet uitwijken. Londerzeel heeft de boot voor het bouwen van een topinfrastructuur compleet gemist. We zullen goede afspraken moeten
maken en zullen het delen van de bestaande infrastructuur moeten stimuleren. Het sleutelwoord is hier samenwerking. We hebben gemeentelijke cultuur- en sportinfrastructuur, privézalen, schoolinfrastructuur… Dat kan allemaal nog meer benut worden.

Frank: Het oud gemeentehuis zou echt perfect zijn om dienst te doen als evenementen- en toerismeloket of cultuurpunt. Maar ook het Rode Kruis kunnen we daar huisvesten. Een cultuurpunt waar je info kan inwinnen, tickets kan kopen, vragen kan stellen… Vlak aan de burcht, vlak bij de horeca… Een cultuurpunt dat je dorp doet bruisen. Een evenementencoach kan daar van onschatbare waarde zijn. Daar zitten zoveel mogelijkheden in.

Jan: Naast zo’n cultuurpunt, vind ik het ook ongelooflijk belangrijk dat verenigingen op een goede uitleendienst kunnen beroep doen en dat materialen
in orde zijn.

Frank: En voor alles wat je als gemeente niet koopt, kan je doorverwijzen naar lokale handelaars. Zo kan er een mooie samenwerking ontstaan tussen verenigingen, gemeente en lokale handelaars.

Kunnen we onze culturele activiteiten ook beter bekend maken bij nieuwe inwoners?
Christine: Daarvoor zou de website en de jaarkalender een prima startpunt zijn. Verder zou een cultuurmarkt een goed idee zijn: een soort van beurs waar je met de verschillende verenigen kan kennis maken. Zo kunnen nieuwe inwoners het culturele leven van Londerzeel leren kennen. Bovendien zijn zo’n initiatieven bijna kosteloos voor de gemeente.

Frank: Ook daar zou een evenementencoördinator kunnen meehelpen: Hij kan vooraf op zoek gaan naar de beste culturele fit voor nieuwe inwoners op basis van hun leeftijd en interesses. Zo kan je perfect een activiteit of een aanbod op
maat aan de mensen voorstellen. Op die manier kan je mensen op de hoogte brengen van activiteiten en startdagen of contactgegevens van verenigingen doorgeven.

Het digitale tijdperk is in de gemeente en de verenigingen niet meer weg te denken. Kan dit beter worden ondersteund?
Christine: Jazeker, maar we moeten ervoor waken dat we Londerzelenaars die minder vertrouwd zijn met nieuwe media niet vergeten. Die moeten we actief en via persoonlijk contact blijven betrekken bij het culturele leven. Waarom geen speciale cultuurpas voor ouderen?

Frank: Een aantrekkelijke website zou ons al een heel eind op weg helpen. Ook de uitwerking van digitale loketten voor ticketverkoop kan een grote meerwaarde betekenen. De digitale infoborden zijn volgens mij wel het belangrijkst. Bij een website moet je nog de moeite doen om te kijken. Digitale borden passeer je dagelijks.

Jan: Zoals Christine aanhaalde is niet iedereen al digitaal mee. Een cultuurkrant of een zomerkrant met alle zomerse activiteiten kan ook. En dat is perfect in zowel een digitale versie en een papieren versie te maken.

Domein De Burcht, onze groene ader in het Centrum, kan die beter worden benut?
Jan: Op de Burchtsite kan zoveel gebeuren, zomer én winter. We laten daar momenteel veel mooie kansen liggen. Parkconcerten, zomerse avonden… Onze verenigingen en handelaars vragen naar fijne samenkomsten met dorpsgenoten.
Dat is op en top een warme gemeente zijn. Ook ons plein heeft nog veel mogelijkheden. We hebben deze zomer gezien hoe gezellig zo’n verkeersvrij
plein is.

Christine: Mensen laten samenkomen is zeker de grootste meerwaarde van cultuur in de brede zin. Het is een verbindende factor, over leeftijd, taal
en alle verschillen heen.

Frank: Op de Burchtsite kan zelfs iets gebouwd worden dat blijvend is. Aansluitend moeten we ook bekijken of we geen andere gebouwen kunnen
inzetten om af en toe culturele activiteiten te laten doorgaan en ik denk dan in het bijzonder aan onze kerken en de bergkapel bijvoorbeeld.

“Het oud gemeentehuis zou echt perfect zijn om dienst te doen als evenementen- en toerismeloket of cultuurpunt. Maar ook het Rode Kruis kunnen we daar huisvesten.”

Heeft Londerzeel nood aan een cultuurcampus?
Christine: Het inplannen van een cultuurcampus, naast de huidige OCMW-campus, zou een goede zaak zijn. Daar kan een mooie integratie van onze
academie gebeuren, met een bib, repetitielokalen, tentoonstellingsruimte voor kunst, fotografie, een tekenatelier… Op die manier kunnen we culturele
activiteiten centraliseren. Dat zijn natuurlijk dingen die we bouwkundig moeten bestuderen.

Frank: LWD heeft zeker het beste team bij mekaar om ook op het vlak van cultuur onze gemeente het verschil te laten maken! De manier waarop
LWD erin slaagt om visie, daadkracht en creativiteit te combineren is onovertroffen. Dit mag toch ook wel eens gezegd worden.

C1.PNG

 

 

 

Klik hier om door te gaan naar de interviews met onze kandidaten: