Piet Buelens stopt als gemeenteraadslid

Piet Buelens (LWD) heeft op de gemeenteraad van 25 oktober ontslag genomen als raadslid. Zo komt een einde aan het mandaat dat hij 10 jaar heeft uitgeoefend. Met al zijn kennis en ervaring als ex-leraar en ex-journalist heeft Piet zich van bij de oprichting van LWD altijd ingezet voor de ouderen in de gemeente.

Piet blikt dan ook tevreden terug op zijn periode als raadslid, gedurende dewelke hij tevens een tijd gemeenteraadsvoorzitter was. “Er zijn de afgelopen jaren heel wat verbeterstappen gezet, en zeker ook op vlak van sociaal beleid”, zegt Piet, “ik kan de fakkel dan ook met een gerust gemoed doorgeven. Met Suzy weet ik dat ik een vervanger krijg met dezelfde passie voor sociaal beleid en ouderenzorg”. 

Met Suzy Brugmans (73 jaar) krijgt Piet inderdaad een waardige opvolger. Zij was voormalig OCMW-medewerkster en is momenteel nog steeds actief bij ondermeer OKRA, Ziekenzorg en de vereniging van oudstrijders. De juiste vrouw op de juiste plaats dus.

nieuw gemeenteraadslid Suzy Brugmans met uittredend gemeenteraadslid Piet Buelens