Londerzeel treedt op tegen vervuiling in de Molenbeek

Londerzeel – Voor de vierde maal werd in de Molenbeek ter hoogte van Ursene een zware vervuiling vastgesteld met een witte vettige brij. Pas nu werd na intensief speurwerk de oorzaak gevonden. Dit is meteen een primeur want voor het eerst zal de nieuwe milieuhandhaver optreden tegen de veroorzaker van een ernstige milieudelict.

Vorige week werd in de Molenbeek ter hoogte van Ursene weer een zware vervuiling vastgesteld. Het water kleurde wit en een vettige smurrie verspreidde zich. De vervuiling kwam duidelijk uit de straatcollector die het regenwater van Topmolen, Blauwenhoek en Klein Holland gescheiden afvoert naar de beek. De buurt sloeg andermaal alarm, waarop de Londerzeelse milieuambtenaar samen met de mensen van Aquafin en Vlaams milieumaatschappij een onderzoek instelden naar de oorzaak van de vervuiling.

Burgemeester Conny Moons: ‘Na wat speurwerk kwamen de milieudiensten uiteindelijk bij het bedrijf La William terecht dat op de Blauwenhoek gevestigd is. Het bedrijf was zich van geen kwaad bewust. Bij eerdere signalementen van verontreiniging in april vorig jaar en in mei dit jaar konden we enkel vaststellen dat hun verplichte vetvanger en waterzuivering werkte en het afvalwater correct werd afgevoerd. Deze keer werd verder gezocht en werd vastgesteld dat de oorzaak van de verontreiniging zich ter hoogte van hun laadplaats bevond. Blijkt dat restanten bij laden en lossen terecht komen in de afvoer van het hemelwater, om vervolgens via de gescheiden straatriolering in de beek te worden geloosd.’

Schepen van milieu Leen Van Aken vult aan: ‘Als gemeente vinden we milieuhandhaving heel belangrijk. Met de gezondheid van mensen speelt men immers niet. Sinds begin oktober hebben we een milieuhandhaver in dienst die zelf een proces verbaal kan opmaken. Via onze milieuhandhaver kunnen we ook nazorg doen om zeker te zijn dat de opgelegde maatregelen opgevolgd worden. Het bedrijfsafvalwater van de laadplaats moet hier afgekoppeld worden naar de vetvanger en niet naar de beek. Het afvalwater zelf moet trouwens ook aan meetbare normen voldoen voor de overheveling naar de riolering.’

De straatcollector werd donderdag volledig leeggepompt, om te voorkomen dat nog resterende olie en vet in de Molenbeek zouden terecht komen.

‘Elke burger moet beseffen dat bij gescheiden riolering de straatkolken naar de dichtstbijzijnde beek afgevoerd worden. Ze dienen dus uitsluitend voor regenwater en er mag geen afvalwater in geloosd worden’ voegt schepen Leen Van Aken hier nog aan toe.

De gemeente Londerzeel volgt de zaak zeer kort op.

De burgemeester is zeer duidelijk: ‘De vervuiler draait op voor de kosten die tot nu toe werden gemaakt om alles op te kuisen en wij zien er op toe dat dat dit niet meer kan gebeuren. We vragen aan onze burgers om waakzaam te zijn en vastgestelde problemen in hun buurt meteen te melden aan onze milieudienst. Zoals in dit geval hebben we vastgesteld hoe belangrijk het is om snel ter plaatste te kunnen gaan.’