Londerzeel gaat voor een boomveilige Groene Long

15/09/2021 Londerzeel gaat de Groene Long boomveilig maken. Op basis van een uitgevoerde veiligheidsstudie werd een bomenplan opgemaakt. Na uitvoering van de geplande werken  zal de Groene Long  heropend worden voor wandelaars en fietsers. Vermoedelijk kunnen Londerzelenaars vanaf half oktober opnieuw genieten van dit mooie stukje groen in het centrum.

In maart raakte een 14-jarig meisje gewond door een omgevallen boom in de Groene Long.  De gemeente Londerzeel besloot daarop uit veiligheidsoverwegingen een deel van het park  af te sluiten voor het publiek. Een aantal slechte bomen werden in de weken na het ongeval neergehaald. Londerzeel gaat nog een stap verder om risico’s in de toekomst nog beter te beheersen.

Burgemeester Conny Moons: ‘We lieten  een veiligheidsstudie uitvoeren door erkende boom technici. Die gingen erg grondig te werk. Zo inventariseerden zij alle 155 bomen van de Groene Long, controleerden ze de stabiliteit en voerden nog een grondige inspectie uit. Op basis van hun resultaten besloten we om een bomenplan op te maken.’ 

Om de Groene Long opnieuw in topconditie te brengen moeten 10 bomen worden geveld. Daarnaast zal er nog heel wat snoeiwerk worden uitgevoerd en wordt  het dode hout van 68 bomen verwijderd. Heel wat bomen worden geknot.

Leen Van Aken, schepen van omgeving: ‘De Groene Long vertegenwoordigt een belangrijk stukje groen in het hart van onze gemeente. We springen daar dus erg zorgvuldig mee om. Daarom gaan we aan de slag met gecertifieerde boomverzorgers. Zij zijn werkelijk specialisten in boomveiligheid en kunnen de geplande werken efficiënt uitvoeren.’

‘Meten is weten’ en daarom wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. Er zullen 19 metingen worden uitgevoerd met behulp van sensoren die de boombewegingen in een specifieke windsituatie nauwkeurig bepalen. Op twee bomen wordt een geluidstomografie uitgevoerd. Deze techniek gaat uit van het principe dat de geluidssnelheid in hout iets zegt over de kwaliteit van het hout.

De kosten voor de werken, inclusief de afvoer van het hout, worden geraamd op 24.000 euro.  Verwijderde bomen worden herplant langs het water en in het straatbeeld. De Groene Long  zal  na de werken, vermoedelijk half oktober, volledig worden opengesteld voor wandelaars en fietsers. burgemeester Conny Moons (LWD) en Schepen van omgeving Leen Van Aken (Groen) aan de Groene Long in Londerzeel Centrum