Londerzeel start in 2022 met de (her)inrichting van de ARGO-site tussen Stationsstraat en Meerstraat!

13 juni 2021 – Londerzelenaars weten dat er tussen spoorweg, Stationsstraat en Meerstraat al vele jaren een 6,5 ha groot terrein ligt te verkommeren. De site was meer dan 30 jaar geleden de thuisbasis van wat toen het rijksonderwjjs heette, het huidige GO. Pas in 2011 werden de eerste voorzichtige stappen gezet om dit binnengebied met veel potentieel een bestemming te geven. Vandaag geeft de gemeente het startschot van een belangrijke eerste fase met de bouw van 45 energiezuinige sociale woningen, de aanleg van een parking voor 96 wagens en groene parkzone met wandelpad dat Stationsstraat en Meerstraat met elkaar zal verbinden.

De Argo-site maakte in het verleden het voorwerp uit van meerdere denkoefeningen en masterplannen, tot uiteindelijk in 2011 een deel van de gronden werd verkocht aan sociale huisvestingmaatschappij Providentia. In het verlengde daarvan wordt nu door Providentia, in een partnership met Vlabinvest, een woonproject opgestart voor 45 betaalbare en kwalitatieve energiezuinige wooneenheden. In samenwerking met het Londerzeelse gemeentebestuur werd ervoor gekozen om de woningen te laten opgaan in een goene parkomgeving die vrij toegankelijk zal worden voor de Londerzeelse inwoners. De parkzone zal focussen op biodiversiteit, met een doordacht waterhuishoudingssyteem van grachten en bufferbekkens.

Aansluitend zal de huidige parking in de Stationsstraat in een groen kader worden heraangelegd en uitgebreid tot 96 wagens.

Burgemeester Conny Moons: ‘We zijn heel tevreden dat we eindelijk vooruitgang hebben geboekt met de eerste fase van de herinrichting van de Argo-site. Midden 2022 zal gestart worden met de werken. Bovendien sluit dit ontwerp volledig aan op de mastervisie die we op elk van onze dorpen willen toepassen en die inzet op het realiseren van zachte groene wandel- en fietsverbindingen tussen de woonkernen. Met de uitbreiding van de parking realiseren we een extra toegevoegde waarde die onze lokale middenstand uit de stationsstraat zoet in de oren zal klinken!’  

Leen Vanaken, schepen van ruimtelijke ordening: ‘Het is inderdaad een grote meerwaarde om ruim 65% van deze ruimte te kunnen aanleggen als een openbaar groen park, dat woonkernen zoals den Berg, Herpoel en de toekomstige ontwikkeling Coni-Roos verbindt met de wijken Chrysantenlaan en de handelszaken en de school uit Stationsstraat en op de Colruyt-Aldi-site.’