Politie krijgt meer armslag in strijd tegen overlast na sluitingsuur terrassen

Heel wat opluchting bij lokale horeca en klanten toen de terrassen eindelijk terug open mochten. Het gemeentebestuur van Londerzeel maakte het mogelijk om terrassen groter te maken, zodat meer mensen konden genieten.  Spijtig genoeg eindigen de leuke weekendavonden na 22u al te vaak in mineur door samenscholingen en amok. Hierbij werden ook de coronamaatregelen niet meer gerespecteerd. In samenspraak met de terrasuitbaters geeft de burgemeester de lokale politie nu meer middelen om deze overlast te verhinderen.

Burgemeester Conny Moons (LWD) legt uit: “De sfeer, overal in Londerzeel en zeker ook in het centrum, is enorm tof. Zelfs als het weer wat tegen steekt. De horeca-uitbaters hebben mooie inspanningen gedaan om hun terrassen aangenaam te maken. Ze kijken er ook goed op toe dat de coronamaatregelen nauwgezet gevolgd worden. Dikke duim voor hen en hun klanten! Ze sluiten ook plichtsbewust af om 22u, maar daarna zien we al meerdere avonden serieus fout lopen”

Uit herhaalde vaststellingen door de politiediensten is gebleken dat bepaalde groepen na het opgelegde sluitingsuur blijven rondhangen in het centrum en, mede onder invloed van overmatige drankgebruik, bewust het samenscholingsverbod overtreden. Horeca-uitbaters en politie proberen bemiddelend op te treden, maar helaas met weinig effect op een aantal amokmakers. Deze zorgen voor een ernstige verstoring van de openbare rust en orde, overdreven nachtlawaai, vormen van vandalisme en het achterlaten van afval.

De burgemeester laat niet betijen en neemt bestuurlijke maatregelen na overleg met de terrasuitbaters. In een straal van 500m rond alle terrassen en in bepaalde straten/domeinen rond het centrum is het verboden om zich te verplaatsen met glazen en – veelal zelf meegebrachte – glazen flessen. Nuttigen van dranken mag enkel op de terrassen. De politie krijgt ook de uitzonderlijke en tijdelijke toelating om over te gaan tot identiteitscontroles en fouilles bij verstoring van de openbare orde. Conny Moons is vastberaden: “noch ikzelf, noch onze politiediensten zullen tolereren dat een kleine minderheid het verbrodt voor de horeca-uitbaters, hun klanten en de omliggende bewoners. Of dat hierdoor verdere coronaversoepelingen zouden tegengehouden worden.”