Intimidaties en vechtpartijen, eerst in Meise, daarna ook in Londerzeel. Onaanvaardbaar!

Het was een bewogen week. De scholen zijn nog maar net opgestart en de rust werd verstoord. Dit houdt mij – net zoals u en elke Londerzelenaar – heel erg bezig.

Intimidaties en vechtpartijen, eerst in Meise, daarna ook in Londerzeel. Onaanvaardbaar! Onmiddellijk greep de lokale politie in, waarbij ik hen opdroeg om alle mogelijke middelen binnen de KLM-zone in te zetten en een nultolerantie te respecteren.  Elke vorm van overlast, hoe beperkt ook, wordt bestraft. Dit leidde vrijdag al tot 6 bestuurlijke aanhoudingen en ook de komende dagen zal de politie-inzet verder opgedreven worden. We openden een gerechtelijk dossier en de politie is volop bezig met identificaties, verhoren van getuigen en het bekijken van gemaakte opnames.

Sommigen roepen dan: “Verbied die hangjongeren naar Londerzeel te komen en het probleem is opgelost”.  Zo eenvoudig is het uiteraard niet. Er bestaan – gelukkig – wetten en vrijheden in ons land.  Als gemeente kunnen we bepaalde maatregelen nemen, wat we ook gedaan hebben en blijven doen.  Daarna moeten we vertrouwen op het vervolg dat justitie en de hogere overheden daaraan geven. En ondanks ettelijke Vlaamse en Federale commissies en andere parlementaire praatbarakken, moet ik helaas vaststellen dat er op dat niveau te dikwijls niet het juiste vervolg is op ons doortastend optreden. Tot grote frustratie van u als bewoner, van mezelf als burgemeester en advocaat, maar nog des te meer van onze KLM-politiemensen die zo hogere ondersteuning, coördinatie en handvaten missen om dergelijke overlast structureel te vermijden.

Toch laat ik me daardoor niet ontmoedigen. Reeds na de problemen in het voorjaar gaven we vorm aan een integraal veiligheidsplan voor Londerzeel. Dit in overleg met een deskundige inzake jongerenoverlast, in samenspraak met scholen, politie, jeugddienst, welzijnsdiensten en andere betrokkenen. De oprichting van een specifieke dienst integratie en samenleving is één van de resultaten. We dienen allemaal te beseffen dat het een werk van lange adem is. Op korte termijn zullen we soms geconfronteerd worden met een heropflakkering en dan zal de politie daadkrachtig optreden. We zullen consequent alle mogelijkheden binnen onze eigen bevoegdheid aanwenden om de schuldigen te verhinderen om opnieuw overlast te berokkenen in onze mooie gemeente.

Ik geloof in een rustig en humaan Londerzeel, dat een groot hart toont en tegelijk ook – en zeer terecht – ferm op haar strepen staat. Zo ken ik Londerzeel en daar herken ik ook mezelf in. Iedereen is hier welkom, maar als men over de schreef gaat, zal onmiddellijk en kordaat ingegrepen worden. Niks overroepen, maar ook niet panikeren, gewoon handelen.

Burgemeester Conny Moons