Spoedoverleg tussen de burgemeester van Londerzeel, de politiediensten en het parket naar aanleiding van de vechtpartijen.

Londerzeel – Op maandagochtend 27 januari vond spoedoverleg plaats tussen de burgemeester van Londerzeel, de politiediensten en het parket.  Dit naar aanleiding van de vechtpartijen afgelopen vrijdag op de parking van Colruyt en andere openbare plaatsen. Door de druk bekeken en becommentarieerde beelden op sociale media kwam de problematiek van ontoelaatbaar gedrag van bepaalde jongeren prominent op de voorgrond.  Er deden zich de voorbije maanden ook al eerdere incidenten voor, waardoor politie al geruime tijd onderzoek pleegt.  Meerdere personen – hoofdzakelijk minderjarigen – konden daardoor al geïdentificeerd en geïnterpelleerd worden. 

Het is duidelijk dat dergelijke problemen niet snel door enkele eenvoudige acties kunnen opgelost worden.  Het overleg leverde dan ook een integraal actieplan op, gestoeld op meerdere pijlers.  Ten eerste zet het parket in op identificatie van de bij de gevechten betrokken jongeren. Vervolgens wordt naar de thuissituatie van de jongeren gekeken en worden de mogelijkheden van het nieuwe jeugddelinquentierecht onderzocht. Het parket stuurt in deze de politie aan en heeft de leiding van het onderzoek. Tegelijk werd besloten om de aanwezigheid van politie op risicogevoelige plaatsen op te drijven, dit zowel door middel van zichtbare controles, als door discrete observaties.  Ook zullen extra camera’s worden ingezet. 

Tegen nieuwe vormen van overlast zal onmiddellijk opgetreden worden, waarbij ook in de loop van de volgende weken de verbaliserende mogelijkheden van de gemeente zullen uitgebreid worden. Daarnaast start een proactieve samenwerking tussen verschillende actoren op het terrein, zoals scholen, deskundigen, ouders, handelszaken, ordehandhavers en vertegenwoordigers van jongeren.  Dit om het probleem duurzaam in de diepte aan te pakken en niet louter te resulteren in een verschuiving van de overlast naar andere plaatsen binnen en buiten de gemeente.  Een taskforce zal regelmatig de resultaten van de afgesproken acties opvolgen.

Burgemeester Moons is tevreden over de uitkomst en verklaart: “Reeds enige tijd levert politiezone KLM mooi werk achter de schermen om deze jongerenproblematiek in kaart te brengen.  Ook merkte ik een sterke wil om de inspanningen nog te verhogen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de afgesproken maatregelen de rust en veiligheid zullen doen weerkeren.”   Tot slot roept ze alle burgers op om zich niet te laten meeslepen.  “Ik zie hier en daar oproepen opduiken om het heft in eigen handen te nemen.  Doe dit niet!  Het zal alleen maar tot verdere escalaties leiden en kan zware juridische gevolgen hebben indien men hierbij de wet zou overtreden.”