Londerzeels burgemeester en Politiezone slaan de handen in mekaar tegen overlast.

26 januari 2020 – Reeds enige tijd stellen er zich problemen van overlast ter hoogte van de site Colruyt en bibliotheek – naar we vernemen – door schoolgaande jeugd. Afgelopen vrijdagavond kwam het tot een hoogtepunt met een vechtpartij waar meerdere jongeren bij betrokken waren.

Londerzeel duldt geen enkele vorm van overlast”, aldus een besluitvaardige burgemeester Moons. “Iedereen kent Londerzeel als een rustige gemeente en dat willen we koste wat kost zo houden. We nemen de laatste tijd een verschuiving waar van een aantal probleemtypes van de ene gemeente naar de andere. Dat is zeker een extra uitdaging, maar geen reden om niet daadkrachtig op te treden. Met de Politiezone zal deze week nog een ‘task force’ worden opgericht om dit probleem aan te pakken. Onze aanpak zal ‘integraal’ zijn, wat betekent dat alle actoren zullen worden betrokken – ik denk bijvoorbeeld aan de scholen, de ouders, welzijn, buurgemeenten en zelfs parket. Dit houdt ook in dat alle mogelijke middelen zullen worden ingezet, op vlak van preventie, communicatie, monitoring en handhaving.

“Iedereen moet goed beseffen dat elke vorm van overlast er één te veel is. We vragen dan ook aan de burgers om problemen die men vaststelt steeds te melden via de politiediensten, zodat snel en accuraat kan worden opgetreden. Wij vragen getuigen van dergelijke feiten uitdrukkelijk om steeds onmiddellijk het nummer 101 te bellen,zodat snel kan gereageerd worden. Aan slachtoffers van geweld of bedreigingen vragen we om zeker klacht te komen neerleggen op het politiehuis.

In afwachting van het overleg werd door de politiezone nu reeds besloten om extra middelen in functie van een verscherpt toezicht aan de scholen en de parking Colruyt”, aldus Alain Meerts, korpschef van de politiezone KLM. Hetzelfde geldt ook voor het geval u getuige zou zijn geweest en filmpjes of foto’s hebt gemaakt. Getuigenverslagen of opnamens leveren altijd een beter inzicht op in de aard van wat er is gebeurd en wie er bij betrokken was. Verder roept de korpschef op tot kalmte, ook op de sociale media en vraagt hij uitdrukkelijk om zeker het heft niet in eigen hand te nemen.