‘Ik vind het belangrijk dat mensen mij altijd kunnen aanspreken, ook in mijn vrije tijd’

Schepen van mobiliteit en vrije tijd Dimitri Robbyns over werk en amusement

Dimi is een bezige bij. Niet alleen als schepen van mobiliteit en vrije tijd, maar ook als zaakvoerder in het familiale transportbedrijf. Hoe kan hij alles mooi combineren? En daarnaast nog wat tijd over hebben voor de dingen die hij zelf  graag doet? Tijd voor een openhartig gesprek over zijn prioriteiten, het beleid dat hij wil voeren en de invulling van zijn eigen – hoewel schaarse – vrije tijd.

Hoe ziet je ideale vakantie eruit?

Mijn ideale vakantie is er eentje met mijn gezin; met mijn vrouw en drie kinderen. Naar waar die reis dan gaat is eigenlijk niet zo belangrijk, zolang we maar samen zijn. Ondertussen zijn de kinderen al 17, 14 en 13 waardoor het niet meer de strandvakanties zijn van vroeger. Nu gaan we echt interessante plekjes ontdekken en samen activiteiten doen.

Heb je deze zomer de kans gekregen om zo’n vakantie te beleven?

Absoluut!  We zijn naar New York getrokken en van daaruit nog doorgevlogen naar Miami.  We hebben echt de band met onze ‘kids’ kunnen aanhalen.

Ondertussen is de zomerperiode ten einde en ben je terug aan het werk.  Hoe verloopt een doorsnee werkdag voor jou?

Meestal begint mijn werkdag om 8u ’s morgens in Puurs, waar ons familiebedrijf gevestigd is. Ik ben verantwoordelijk voor de planning en dat is telkens een hele puzzel.  Uiterlijk tegen de middag ga ik naar het gemeentehuis, afhankelijk van wanneer er vergaderingen zijn.  Mijn namiddagen zijn vooral voorbehouden voor politieke activiteiten.  Tussen vijf en half zes vertrek ik dan terug naar Puurs om te checken of alles daar goed loopt en bij te sturen waar nodig.  Rond 20u ga ik dan naar huis, tenzij er nog avondvergaderingen zijn.  Dit is quasi altijd in het kader van mijn politiek mandaat.  

Zelf heb je dus niet veel vrije tijd meer…  

Ik heb wel het geluk dat mijn bevoegdheden en mijn persoonlijke interesses zeer nauw verweven zijn (lacht).  Ik kan stellen dat mijn vrije tijd vooral bestaat uit het bezoeken van verschillende evenementen hier in Londerzeel en mensen ontmoeten. Het voordeel aan veel mensen leren kennen, is dat ik ze dan beter kan aanvoelen. Dit komt dan weer goed van pas in mijn functie als schepen.

Om verder te gaan op je bevoegdheden rond vrije tijd, wat zijn de realisaties waar je op korte termijn voor wil gaan?

Op dit ogenblik zijn we nog gebonden aan een budget dat al vastgelegd werd tijdens de vorige legislatuur.  We hebben dus vooral reeds genomen beslissingen verder uitgevoerd, maar hier en daar hebben we toch al enkele nieuwe accenten kunnen leggen.  Denk maar aan de nieuwe invulling van de 11 juli viering. Nu zijn we volop bezig met het opmaken van onze meerjarenplanning 2020-2026.  Daarna kunnen we de vastgelegde beleidsprioriteiten omzetten naar reële verwezenlijkingen.  Wat voor mij zeker prioriteit heeft in het budget voor vrije tijd, is een volwaardige ontmoetingsplaats voor onze jeugd. Eén waar zowel grote als kleine fuiven aan betaalbare prijzen kunnen plaatsvinden.   

Over verwezenlijkingen gesproken, de fietsstraat in het centrum van Londerzeel is toch een feit.  

Eigenlijk behoort dit eerder tot één van mijn andere bevoegdheden, nl. mobiliteit.  Maar los daarvan klopt het inderdaad dat we dit effectief net voor de zomer konden realiseren. Het is uiteraard wel zo dat de beslissing hiertoe reeds voor mijn aantreden werd genomen.  Destijds kon ook LWD zich in deze beslissing vinden, dus het was dan ook vanzelfsprekend dat ik dit zo snel mogelijk wou omzetten naar de realiteit.  Ook het feit dat we hier volledig op dezelfde lijn zitten als onze coalitiepartners Groen en CD&V maakt dat de uitvoering heel vlot kon gaan.

Komen er nog meer fietsstraten?

Het voltallige college wil dit graag. We denken hierbij o.a. aan de Drietorenstraat tot aan het verlengde van de Kasteelstraat. Hier willen we het verkeer afremmen en veiliger maken voor iedereen door een combinatie van fietsstraat en afgescheiden fietspad. Dit plan is al vrij concreet, dankzij zowel de input van de buurtbewoners als de adviezen van mobiliteitsexperten. Ik besef ook dat sommigen zich wel vragen stellen bij dergelijke nieuwe verkeersoplossingen.  Wat de ene goed vindt, vinden sommige anderen dan weer niet goed.  Als politicus komt het er dan altijd op aan om het algemeen belang te laten primeren. 

Ik veronderstel dat er op vlak van mobiliteit nog meer te doen is?  

Zeer zeker!  Iedereen kan bijna dagelijks vaststellen dat het verkeer in onze gemeente niet altijd vlot verloopt, zowel in het centrum als op de belangrijkste toegangs- en verbindingswegen. Daarom hebben we een globaal mobiliteitsplan nodig, aangepast aan de situatie in het Londerzeel van vandaag én morgen.  Het vorige plan is al jaren oud en dringend aan vernieuwing toe.  Dit is echt prioritair en daarom wil ik dat tegen volgend jaar klaar hebben.

Wat zijn de moeilijkheden om tot dergelijk mobiliteitsplan te komen?

Ik zou kunnen zeggen: geld.  Maar om tot een gedegen plan te komen, is het financiële aspect eigenlijk niet het grootste probleem.  Veel belangrijker is voldoende overleg.  Ook hier geldt dat wat goed is voor de ene, dit niet altijd zo is voor andere betrokkenen.  Dan kom ik weer bij het punt dat ik maakte rond mensen ontmoeten, leren kennen en zo beter kunnen inschatten en begrijpen. En zo tot een ruim gedragen plan komen. Uiteraard komt het financiële plaatje wel op de voorgrond als we de plannen ook willen uitvoeren, en dan verwijs ik terug naar het belang van de oefening rond het budgettaire meerjarenplan.

Als ik aan mobiliteit denk, dan denk ik spontaan aan de wegenwerken die her en der in de gemeente opduiken. Informatie hierover is dan echt cruciaal.    

Weet je, onze gemeente beschikt eigenlijk over voldoende communicatiekanalen. We hebben het informatieblad (GIL), de gemeentelijke website en facebookpagina. De opdrachtgevers bij wegenwerken, veelal de nutsbedrijven, zijn verplicht om de omwonenden te informeren.  En mensen hebben ook de mogelijkheid om zich in te schrijven op een sms-dienst, die hen dan de nodige berichten stuurt over geplande en lopende wegenwerken.  Maar ik ben ervan overtuigd dat we al deze mogelijkheden nog meer in de verf moeten zetten. En continu blijven nadenken hoe we het gebruiksgemak en de doelgerichtheid nog kunnen verbeteren.

Tenslotte zit ook sport in jouw pakket. Hoe wil je sport meer in de kijker zetten?

Eigenlijk vind ik niet dat het aan mij – of bij uitbreiding aan de gemeente Londerzeel – is om sport meer in de kijker te zetten.  Het is aan de clubs of verenigingen zelf om zich te laten zien. Wat wel de taak van ons als gemeentebestuur is, is dat we de clubs hierin sterk ondersteunen. Bijvoorbeeld door een professionele sportinfrastructuur te voorzien.  Daarom heb ik dit voorjaar al ingezet op een duidelijk en fair beleid rond het gebruik van de verschillende gemeentelijke sportaccommodaties.  Dankzij Sportoase, Vermahal en Schaselberg hebben de clubs de mogelijkheid om hun sport in de beste omstandigheden uit te oefenen en zo een aanlokkelijk aanbod aan hun huidige en nieuwe leden voor te stellen.     

Met zoveel verschillende sporten en clubs moet het nemen van beslissingen toch niet eenvoudig zijn?

Vroeger gebeurde dit in een overkoepelende sportraad, maar van die idee zijn we afgestapt.  Via een commissie bekijken we aanvragen nu projectmatig.  Hierdoor kan elk project op zijn eigen merites beoordeeld worden en krijgen we meer constructieve adviezen.  En die resulteren dan in betere beslissingen. En dat is dan weer in het belang van alle verenigingen en uiteindelijke dus in het belang van alle Londerzelenaren.  Voor minder wil ik niet gaan!