Dag na dag zorgen nieuwe initiatieven ervoor dat Londerzeel weer vooruit gaat

Conny Moons blikt terug op haar eerste halfjaar als burgemeester

Na een mooi verkiezingsresultaat kon LWD een krachtig bestuursakkoord sluiten met coalitiepartners CD&V en Groen.  Op 21 december legde Conny Moons bij de provinciegouverneur de eed af als nieuwe burgemeester en na de installatievergadering op 7 januari ging het nieuwe gemeentebestuur van start.  Wie het nieuws de afgelopen maanden wat gevolgd heeft, kon vaststellen dat Londerzeel regelmatig ter sprake kwam.  Hoog tijd dus om onze “burgermoeder” wat vragen te stellen.

Wat is je algemeen gevoel na deze eerste periode ?

Zeer positief en dankbaar.  Positief omdat ik elke dag ervaar dat heel wat mensen mee aan de kar willen trekken om van Londerzeel een gemeente te maken waar het goed wonen is.  En dat zowel binnen de coalitie, als bij de gemeentelijke diensten, als bij handelaars, bedrijven en verenigingen tot bij individuele inwoners.  En dankbaar dat ik de kans en het vertrouwen gekregen heb om dit alles te leiden en coördineren.  Als je, zoals ik, gebeten bent door de lokale politiek, dan is het burgemeesterschap de ultieme bekroning.  En die verantwoordelijkheid wil ik voor de volle 100% opnemen.

De uitdagingen voor Londerzeel zijn groot. Hoe wil je je ambtstermijn aanpakken ?

Van bij de start hebben wij een aantal doelbewuste keuzes gemaakt, die een stijlbreuk betekenen met de wijze waarop vroeger in onze gemeente aan politiek werd gedaan.  Zo hebben we met de coalitiepartners een duidelijk bestuursakkoord op papier gezet en dit, als primeur, op ruime wijze gedeeld met alle burgers.  Dit akkoord vertrekt van een toekomstvisie op Londerzeel en wordt nu vertaald naar een aantal grote “werven”.  Belangrijkste hierbij zijn mobiliteit, leefbaarheid van de dorpskernen en de transitie naar een meer duurzame samenleving.  Hierbij streven we naar een harmonieuze integratie van de verschillende functies van een dorp: wonen, ontspannen, werken en winkelen. Dit vertalen we tegen eind dit jaar in een financieel haalbaar meerjarenplan.  Want iedereen weet dat voor onze gemeentekas the sky nu eenmaal niet echt the limit is. Maar dat betekent niet dat we in afwachting van dit meerjarenplan niets doen!  We zetten nu al continu kleinere verbeterstappen.

Kan je daar enkele concrete voorbeelden van geven ?

Een goed voorbeeld is de algemene beleving van de dorpscentra dankzij zomerversiering en samenwerking met de plaatselijke horeca ter verfraaiing van de terrassen.  Dit in combinatie met de aanleg van nieuwe verplaatsings- en ontmoetingsmogelijkheden, denk maar aan de eerste fietsstraat, de geplande verbinding van de groene long met de Kattestraat en de hondenweide.  Ook zoeken we actief de samenwerking op met naburige gemeenten en overkoepelende organisaties om kosten en inspanningen te delen en zo sneller en efficiënter in te spelen op opportuniteiten of problemen.

De kranten berichtten al meermaals over de Londerzeelse politiek. Wat toch wel opvalt, is dat de verstandhouding met de oppositie niet altijd vlot verloopt.  Hoe komt dit ?

Ik begrijp dat er bij sommigen frustratie is over de coalitiewijziging.  En dan heb je wat tijd nodig om dit te verwerken.  Vergeet ook niet dat de traditionele partijen omwille van de Vlaamse en federale verkiezingen tot eind mei in verkiezingsmodus gebleven zijn. Dit heeft de profileringsdrang in de hand gewerkt. Ik blijf ervan overtuigd dat dit zo niet moet blijven en hoop dat we de komende maanden en jaren op een constructieve manier samen de toekomst van Londerzeel kunnen vormgeven.  Dit is wat de inwoners terecht van hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad verwachten.   

Ik vermoed dat een burgemeester een spreekwoordelijke olifantenhuid moet hebben om met alle kritiek om te gaan.

Het is inderdaad niet altijd even leuk, dat is waar (zucht).  Vooral op sociale media durven mensen soms heel scherp uithalen.  Ik hoor dit ook van collega’s, dus besef wel dat ik het niet al te persoonlijk moet nemen, maar toch.  Als het er echt over is, durf ik mensen persoonlijk aanspreken op hun online schrijfsels.  Gelukkig is mijn echtgenoot daar heel nuchter in.  Hij verhindert dat ik me laat meeslepen en doet me dan inzien dat er veel meer, zij het soms ‘stille’, positieve reacties komen.  Daar trek ik me aan op en dat geeft kracht om telkens weer door te gaan.

Nu we het hebben over je echtgenoot, hoe combineer je het drukke leven van burgemeester met je familiale en professionele verantwoordelijkheden ?

Ik zou met een trendy term kunnen zeggen: door goed ‘time management’ (lacht).  De realiteit is dat het dikwijls een precaire evenwichtsoefening is.  Ik heb extra mensen in dienst genomen voor mijn advocatenpraktijk. Zo kan ik achter de schermen nog meer een coördinerende rol opnemen en kan ik mijn tijd voldoende verdelen over enerzijds mijn praktijk en anderzijds de gemeentelijke belangen.  Bert, mijn man, regelt het werk op zijn tuinbouwbedrijf zodanig dat hij de kinderen meestal ’s avonds kan opvangen.  En verder zijn er nog steeds mijn ouders, die de kinderen op school afhalen…

Mijn zonen durven soms wel eens laten merken dat ze me weinig zien, maar dat compenseer ik gretig tijdens ‘quality-time-momentjes’ in het weekend of ergens tussendoor.  

Tenslotte, waar wil je de komende periode vooral op focussen ?

LWD heeft als burgerbeweging steeds geijverd voor directe inspraak en betrokkenheid van alle inwoners.  Op de laatste gemeenteraad voor de zomer hebben we dan ook meerdere maatregelen goedgekeurd om de burger meer te betrekken bij het beleid.  Ik kijk er al naar uit om in november met het inwonerspanel ‘de adviseurs’ van start te gaan. Daarnaast zal veel aandacht gaan naar het opstellen van de meerjarenplanning, want dat is hét beleidsdocument om de juiste initiatieven te kunnen nemen om vooruit te gaan met Londerzeel!  Ook veiligheid blijft een thema dat ik van nabij opvolg.  In samenwerking met de politiezone beraden we ons over mogelijke aanpassingen om de verkeersveiligheid binnen en buiten de dorpskernen te verhogen.  Tevens zetten we in op bijkomende maatregelen om de algemene veiligheid te verbeteren en overlast bij evenementen of op publieke plaatsen te beperken. Ik denk hierbij o.a. aan de Groene Long in Londerzeel Centrum. Veel mensen genieten van een leuke wandeling in de natuur, maar na zonsondergang merken we dat sommigen hier naartoe trekken voor minder fraaie bezigheden. Dit wil ik niet tolereren. Ook de blijvende fietsdiefstallenplaag baart me zorgen en daar wil ik samen met de politie inzetten op bijkomende acties.   

Van harte dank voor dit interview en nog veel succes de komende jaren !