Waar is da feestje?

In Londerzeel is da feestje!

En ’t is gelukkig een veilig feestje! 

In Londerzeel houden we wel van feesten.  Grote en kleine fuiven, braderijen, festivals, sportevenementen, zomerbars, tractorparades, enz… er is voor elk wat wils. Ze brengen – soms zelfs veel – volk op de been waardoor ons dorp leeft.  En, belangrijk, ze brengen de nodige financiële middelen in het laatje van onze verenigingen. Zo blijft ons bruisend verenigingsleven verder groeien en bloeien. De leden van het gemeentebestuur steunen dergelijke initiatieven dan ook ten volle.  Je zal hen er ook bijna altijd tegenkomen 😊

Jaarmarkt Londerzeel St. Jozef

Bij elke festiviteit komt echter ook het aspect veiligheid aan bod. We kunnen ons niet inbeelden dat er één burger wil deelnemen aan een festiviteit of zijn/haar kinderen naar een fuif wil sturen indien men dit niet op een veilige manier kan doen! Als burgemeester draagt Conny Moons hierin een grote verantwoordelijkheid die ze op geen enkele wijze uit de weg wenst te gaan.

Nagenieten bij de opening van de fietsstraat in Londerzeel Centrum

Kan elk incident vermeden worden? Neen, dat is jammer genoeg onmogelijk. Maar er dient wel alles in het werk gesteld te worden om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Daarom doorlopen we een heel traject bij het organiseren van een evenement. De organisator doet een aanvraag bij de gemeente.  In samenspraak met politie en brandweer wordt dan bekeken of specifiek overleg nodig is, bv. wanneer een relatief groot aantal bezoekers verwacht wordt of wanneer het doorgaat op gevoelige locaties. We spreken dan de nodige veiligheidsmaatregelen af, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen en de adviezen van de lokale veiligheidsdiensten. Dit leidt tot basisregels rond onder andere het gebruik van plastic/herbruikbare bekers, een geluidslimiet, een minimum aantal nooduitgangen, een te respecteren einduur en/of het maximum aantal aanwezigen. Ook doet politie inspanningen om bij grote(re) evenementen fysiek aanwezig te zijn.  Niet om te controleren, maar om de organisator te ondersteunen.

Na-evaluatie van Slinkse Sinkse

Veilige én plezante feesten, dat gaat zeker samen”

We beseffen maar al te goed dat bepaalde maatregelen voor de organiserende vereniging extra inspanningen – dus kosten – met zich meebrengen. En dan hoor je soms: “Vroeger was dat allemaal niet nodig”.  Het klopt dat de wetgeving rond veiligheid geëvolueerd is. Wat een vijftal jaar geleden nog als voldoende veilig werd geacht, is dat anno 2019 niet meer. We willen echter niet dogmatisch te werk gaan, maar steeds zoeken we een evenwicht tussen wat moet, wat kan en wat haalbaar is.

Laten we dit illustreren met een aantal recente voorbeelden.  Voor Slinkse Sinkse kwamen meer dan 7000 feestvierders afgezakt naar Steenhuffel, zowat het grootste aantal ooit voor een evenement in onze gemeente. Dankzij goed overleg verliep alles vlekkeloos. Ook wanneer er gedurende een klein halfuurtje op vraag van de aanwezige politie geen nieuwe bezoekers het terrein konden betreden, verliep de samenwerking en communicatie perfect. Hoedje af voor de organisatie! 

Concert van Killer Queen in de Burcht

In augustus maakte de internationale groep Killer Queen zijn opwachting op de terreinen van De Burcht. Omdat er aanvankelijk tot 3000 bezoekers verwacht werden, vonden meerdere veiligheidsvergaderingen plaats. Ook hier met een puik resultaat als gevolg. Perfecte organisatie van begin tot einde, wat zorgde voor veel sfeer en ambiance!  Felicitaties aan de Landelijke Gilde. En zo zijn er nog wel wat…

We beseffen dat de voorbereiding van de traditionele Chirofuiven in Steenhuffel in september enige commotie deed ontstaan. De gemeente kreeg te horen ‘zomaar’ de DEF-TD verboden te hebben. Dit klopt niet. Omdat er de vorige jaren klachten waren rond vandalisme en overlast tijdens dit fuifweekend, werd in overleg tussen Chiro, gemeente, politie en brandweer beslist om dit jaar te focussen op het vlot trekken van de ABC-TD op vrijdag. De DEF-TD hadden de meisjeschiro dit jaar sowieso reeds voor bekeken gehouden. Op zaterdag organiseerde men dan een BBQ en quiz als alternatief. Met groot succes!  De mensen amuseerden zich, omwonenden genoten van hun (nacht)rust en de chirokas werd goed gespijsd. Ook hier welgemeende felicitaties aan de Chiro en voor volgend jaar liggen alle opties open.

Sfeer op de burcht

U merkt het, door goed overleg vooraf en tijdens de evenementen zorgen we voor plezante én veilige feesten. En achteraf maken we steevast een evaluatie op met de organisatoren om de volgende editie nog te verbeteren.  Zo streven burgemeester en schepenen ernaar om onze rijke feesttraditie in stand te houden en verder te stimuleren. Samen met alle organisatoren zorgen we daarvoor. Enne, vergeet niet…laten we dansen!