Londerzeelse meerderheidsfractie is gekant tegen de komst van een islamitisch cultuurcentrum

05/08/2019 –  Een in december 2018 opgestarte VZW heeft op 24 juni 2019 een aanvraag ingediend om de bestemming van hun gehuurde kantoorruimte in de Steenkapperstraat te wijzigen naar ‘gemeenschapsfunctie’. Hoewel er de afgelopen maanden al speculaties de ronde deden, kwam het dossier pas dan officieel op de tafel van het gemeentebestuur. Onmiddellijk werd besloten een openbaar onderzoek op te starten om advies in te winnen bij verschillende instanties.  Ook de mede-eigenaars en omwonenden van het gebouw worden in deze procedure betrokken.

Carmen De Hertogh, voorzitster van de coalitiefractie LWD-CD&V-Groen, licht toe: “Het openbaar onderzoek loopt momenteel nog, dus de leden van het college kunnen zelf nog geen reacties geven. Uiteraard hebben wij dit wel binnen de fractie besproken en een standpunt ingenomen.  De elementen die wij tot nu toe kennen, geven ons weinig vertrouwen in de uiteindelijke intenties van dit initiatief.  Een potentiële opstap naar bijvoorbeeld een moskee is voor ons absoluut onbespreekbaar.”

Uiteraard is het verhaal daarmee nog niet ten einde.  De VZW blijft wellicht ook na een negatief antwoord nog steeds actief.  Ook dat beseft Carmen De Hertogh: “Wij weten ondertussen dat de oprichters van de VZW ook vorig jaar al actief waren, toen in Malderen.  Zij hadden destijds ook al contact gezocht met het toenmalige bestuur.  Wij willen dan ook blijvend in gesprek treden met deze vereniging.  Los van alle begrijpelijke ongerustheid, moeten wij erkennen dat ook Londerzeel in de toekomst blijvend zal evolueren naar een meer diverse samenleving.  Het zal geen gemakkelijke evolutie zijn en dus is wederzijdse samenwerking en respect een absolute must.”

Het gemeentebestuur zet in haar beleidsplan expliciet in op een reeks integratie-bevorderende inspanningen.  Een eerste essentiële stap hierbij vormt de aanstelling van een integratie-ambtenaar. In parallel zal een volwaardig integratiebeleidsplan worden opgemaakt én uitgerold. In dit kader hebben de burgemeester en een expert van de sociale dienst recent samengezeten met adviseurs van het kabinet Homans (NVA), Vlaams minister bevoegd voor inburgering. Niet alleen kreeg de gemeente heel wat interessant cijfermateriaal aangereikt, maar het kabinet heeft ook toegezegd om ondersteuning te bieden bij de opmaak van het gemeentelijke integratieplan. 

Dit aanbod kan Carmen De Hertogh ten zeerste appreciëren: “Uit de cijfers blijkt dat het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst de laatste 10 jaar verdubbeld is en eind 2018 bedroeg het aandeel afkomstig van buiten de EU al 7% van alle Londerzelenaren. Samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus op vlak van inburgering is meer dan ooit noodzakelijk. Ook binnen de gemeente zullen we met alle actoren op het terrein – waaronder ook de VZW Firdaws – actief werken aan integratie.  Laten we in Londerzeel leren uit de ervaringen van andere steden en gemeenten om te vermijden dat we ooit in onhoudbare situaties zouden terechtkomen.  Dit vereist een reeks goed doordachte initiatieven, die met doorzetting, strikte discipline en met een repetitief karakter worden toegepast. Geen woorden maar daden dus.”