Gemeentebestuur informeert sportclubs over nieuw beleidsplan voor gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur

13 juni 2019 – Tijdens een infovergadering op 12 juni gaf het gemeentebestuur van Londerzeel toelichting aan vertegenwoordigers van alle sportclubs over het beleidsplan voor gemeentelijke sportinfrastructuur dat op de volgende gemeenteraad zal besproken worden.  Schepen van sport Dimitri Robbyns (LWD) geeft uitleg: “In 2016 besliste de toenmalige meerderheid onder impuls van N-VA schepen Verhulst om de site aan de Lijsterstraat uit te bouwen tot een gecentraliseerde vrijetijdscampus.  Dit kaderde in een totaalvisie waarbij de gemeente investeert in drie sportpolen: De Lijster en Verma voor binnensporten en Schaselberg voor openluchtsporten. LWD heeft zich altijd in deze visie kunnen vinden en steunde dit voorstel mee vanuit de oppositie.” 

Begin mei opende Sportoase De Lijster de deuren met een vernieuwde zwemzone, 2 polyvalente sporthallen en specifieke zalen voor dans- en groepslessen, fitness en gevechtssporten.  Voor de sportdienst de aanleiding om het bestaand gebruik van de sportinfrastructuur in kaart te brengen.  Ook maakte men een duidelijke analyse van bestaande pijnpunten.  Dit werd vertaald naar een beleidsplan met als uitgangspunt dat alle clubs in de toekomst gelijk behandeld dienen te worden en dat de vroeger besliste investeringen optimaal zouden opbrengen.   

Dimitri Robbyns licht verder toe: “Omdat de vroegere sporthal ontoereikend was voor alle Londerzeelse sportclubs, vonden een aantal onderdak in gemeentescholen.  Die sportzalen zijn hier eigenlijk niet op voorzien, waardoor de juiste omkadering en opvolging niet kan gegarandeerd worden.  Dit gaf al meermaals aanleiding tot klachten en beschadigingen, waardoor de sportfunctionaris zowat de helft van zijn tijd spendeerde aan figuurlijke brandjes blussen.  Omdat de verantwoordelijke voor de schade meestal niet kon geïdentificeerd worden, kwam de schadefactuur ook nog eens ten laste van de belastingbetaler. Duidelijk geen houdbare situatie, temeer daar deze kosten bovenop de reeds aanzienlijke investeringen komen!  Alleen al voor Sportoase De Lijster spreken we van 1.235.000 euro (geïndexeerd) per jaar.”

Het nu voorgestelde beleidsplan is het logische gevolg van de visie die 3 jaar geleden werd goedgekeurd.  De sportbeleving voor en door volwassenen wordt gecentraliseerd in de 3 gemeentelijke sportpolen aan voor elke club identieke en marktconforme tarieven. Omdat de sporthallen in de scholen op kindermaat zijn uitgebouwd, blijven deze wel ter beschikking van de jeugdwerking.  Wel zal maximaal één club per avond toegelaten worden, zodat een sluitende controle mogelijk is.

Heel wat sportclubs gaven te kennen dat ze zich wel kunnen vinden in dit doordachte plan.  Velen hebben dan ook reeds afspraken gemaakt met Sportoase.  Hierbij zijn er al samenwerkingsafspraken tussen clubs om door gezamenlijk gebruik de nieuwe mooie infrastructuur aan nog voordeliger tarieven te huren. Bij enkele clubs, die vandaag nog gebruik maken van de sportzaal in Ter Elst, ligt een verhuis uit hun vertrouwde stek vrij moeilijk.  Het gemeentebestuur heeft begrip voor hun reactie en voorziet dan ook een overgangsperiode. 

Burgemeester Conny Moons verduidelijkt:  “Uiteraard is het aantrekkelijk om naast de deur te kunnen sporten, maar we moeten naar het totale kostenplaatje kijken. En handelen in het belang van alle Londerzelenaren.  We willen de betrokken clubs zeker niet in een onmogelijke situatie plaatsen.  Daarom kunnen ze nog 1 jaar in de scholen blijven, zodat ze in alle rust een alternatief kunnen zoeken.”

Schepen Robbyns  besluit: “Het verwondert me dat sommige N-VA verkozenen vandaag ageren tegen de uitvoering van de visie die enkele jaren geleden door hun partij werd voorgesteld. De huidige meerderheid kiest hier duidelijk voor billijkheid en rechtlijnigheid.  En we zullen de betrokken clubs ondersteunen in hun overgang naar de gemeentelijke sportpolen.”