Londerzeel stopt met kleinschalige opvang voor asielzoekers

31 mei 2019 – In 2017, toen de asiel- en migratiecrisis volop woedde, startte het Londerzeelse OCMW met een Lokaal Opvang Initiatief (LOI).  Een pand in de Kerkhofstraat werd omgebouwd tot opvanghuis, prioritair gericht op de hervestiging van erkende vluchtelingen, d.w.z. op de integratie van asielzoekers die zeker in België mochten blijven.  De federale overheid nam de financiële kosten voor haar rekening.

Sinds eind 2018 heeft de regering nieuwe regels opgelegd voor dergelijke LOI-woningen.  De hogere overheid besliste tevens tot het geleidelijk afbouwen van de LOI-infrastructuur, alsook tot het tijdelijk stopzetten van hervestiging.  Omdat ook de toestroom aan nieuwe asielzoekers drastisch was verminderd, besloot men de omkadering en subsidiëring van gemeentelijke initiatieven stop te zetten.    

Binnen deze gewijzigde context heeft het nieuwe gemeentebestuur onmiddellijk actie genomen.  Schepen van Sociale Zaken Els Van Den Broeck (LWD) licht toe: “Het uitbaten van dergelijk opvanghuis is zeer intensief.  Door het verdwijnen van de subsidies zouden alle inspanningen op de gemeente zelf vallen.  En iedereen weet dat onze gemeentefinanciën zich in een precaire situatie bevinden.”

Omdat de bewoners niet langer de begeleiding konden krijgen waarop ze recht hebben, besloot het College om het LOI-verhaal in de gemeente Londerzeel te laten uitdoven.

Opnieuw Schepen Els Van Den Broeck: “Wanneer het huidige gezin zal verhuizen tengevolge beslissing van de hogere overheid, dan zullen we het huis niet opnieuw ter beschikking stellen voor verdere opvang.  We zullen dan de nodige rennovatiewerken laten uitvoeren en het pand integreren in de openbare OCMW-site aan het rusthuis.  Er zijn al mogelijke plannen voor herbestemming.”