Gemeentebestuur wenst alle oppositiepartijen actief te betrekken bij de gemeenteraadscommissie

21 mei 2019 – Eind april had provinciegouverneur Lodewijk De Witte enkele bepalingen van het huishoudelijk reglement van de gemeente Londerzeel teruggefloten. Dit na een klacht van oppositiepartij NV-A over de verdeling van de mandaten in de  gemeenteraadscommissie.  Daarnaast viel de gouverneur ook over enkele kleinere punten, waarvan sommige bij nader inzien de vorige 12 jaar ook al in het reglement stonden.  Burgemeester Conny Moons licht toe: “De toewijzing van mandaten in commissies dient te voldoen aan één van de wettelijk erkende verdelingssystemen.  Wij hadden een voorstel ingediend met 9 leden, waarbij alle fracties vertegenwoordigd waren naar analogie met de verdeling in het Bijzonder Comité.  Dit bleek echter niet strikt conform de letter van de wet”.

Als het verdeelsysteem strikt wordt toegepast, dan zouden enkel NV-A, CD&V en LWD mandatarissen mogen afvaardigen op de gemeenteraadscommissie.  Om via dit systeem ook oppositiepartij PRO1840 te kunnen opnemen, zou het aantal leden moeten verhoogd worden naar minstens 15.  Over de hele legislatuur betekent dit een meeruitgave aan zitpenningen van maar liefst 35000 euro.  “Gezien de precaire financiële situatie van onze gemeente is dit echt geen optie” vervolgt Conny Moons.

Maar de burgemeester blijft wel bij haar streven om ook PRO1840 rechtstreeks aan het overleg te laten deelnemen.  Na overleg met alle fracties en rekening houdend met het advies van de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur, zal het gemeentebestuur een nieuw voorstel ter stemming voorleggen op de gemeenteraad van 28 mei.  Enerzijds worden de 9 mandaten voor de gemeenteraadscommissie verdeeld volgens een strikte toepassing van de wettelijke berekeningswijze. Dit resulteert in een verdeling van 4 LWD, 4 NV-A en 1 CD&V.  Anderzijds nodigt het College PRO1840 uit om aan elke commissievergadering deel te nemen met 1 lid met raadgevende stem.  Zo kan ook de socialistische oppositie volwaardig deelnemen aan de inhoudelijke discussies, met tevens toekenning van een identieke zitpenning aan hun raadgevend lid. 

Conny Moons besluit: “Via deze regeling kan de puzzel volledig gelegd worden, met respect voor de wetgeving en het democratisch debat.  Vermits een commissie eerder naar consensus streeft en de echte beslissingen pas op de gemeenteraad zelf genomen worden, zal in praktijk de raadgevende stem evenveel doorwegen als die van de leden met stemrecht.  En zo komen we tot een evenwichtig en open debat met alle partijen, wat een meerwaarde betekent voor Londerzeel”.