Nieuwe trage weg verbindt de Groene Long met de Kattestraat

3 mei 2019 – Het schepencollege heeft met de vzw De Burcht en de vzw Parochiale Werken een princiepsakkoord bereikt om een trage weg aan te leggen over domein De Burcht.  Uit veiligheidsoverwegingen zal een poort met tijdsslot van schemering tot schemering voorzien worden aan het brugje in de Kattestraat.  Vandaar loopt de voetweg eerst naast de Molenbeek achter de scoutslokalen om vervolgens langs de kant van het grasveld vóór de bomen verder te gaan en uiteindelijk aan te sluiten op de Groene Long.  Een laag haagje zal de voetweg afscheiden van het grasveld, met op sommige plaatsen een opening voor doorsteek.  Tevens zal een haag geplaatst worden naast de beek op die plaatsen waar de weg het dichtst tegen de Molenbeek loopt.

Burgemeester Conny Moons is enthousiast: “Dankzij deze nieuwe verbindingsweg kunnen fietsers en voetgangers zich overdag op veilige en snelle wijze verplaatsen van de Brusselsestraat naar de Kattestraat, zonder dat ze nog door het centrum moeten. Dit werd mogelijk na constructief overleg tussen de gemeente en de verantwoordelijken van de betrokken vzw’s.  Fijn om te merken dat bij iedereen veel welwillendheid bestond ten dienste van de zwakke weggebruikers.”

Op de foto : Het Londerzeelse Schepencollege op de plaats waar de nieuwe voetweg zal aansluiten op de Groene Long