Londerzeel start participatietraject ter voorkoming overstroming Molenbeek

31 maart 2019 – Op 26 maart ondertekende de gemeente Londerzeel mee het charter om het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Vliet-Molenbeek verder te verminderen.

Burgemeester Conny Moons: “Deze ondertekening is de start van een overkoepelend participatietraject in de gemeenten Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands. We wensen het draagvlak voor bijkomende maatregelen te versterken bij alle betrokken inwoners, bedrijven en verenigingen. We nodigen iedereen uit om mee te denken over hoe we het overstromingsrisico kunnen beperken.”

Schepen van omgeving Leen Van Aken vult aan: “Door de droogte van afgelopen zomer denken mensen soms dat het overstromingsrisico verkleint.  Maar vergeet niet dat de klimaatopwarming ook tot gevolg heeft dat stortbuien in de winter heviger worden. De Molenbeek kan daardoor ook in de toekomst nog buiten haar oevers treden. Daarom willen we samen met onze buurgemeenten en de hogere overheden een riviercontract uitwerken, met bijkomende maatregelen om overstromingen en de gevolgen ervan in onze regio te beperken.”

Via de website https://vliet-molenbeek.riviercontract.be vind je bijkomende informatie en kan je nu al jouw ideeën aanreiken. Je kan er ook een online test doorlopen om de overstromingskans in te schatten voor je eigen woning en/of voor Londerzeel in het algemeen.  Op 13 juni 2019 staat het Vliet-Molenbeekforum in Londerzeel gepland.  Op dit forum gaan we rechtstreeks in gesprek met al wie bij de overstromingsproblematiek betrokken is of wil zijn. Het hele traject loopt een jaar lang.  Begin 2020 stellen de deelnemende partners de weerhouden ideeën voor en leggen ze deze vast in een contract voor de vallei van de Vliet-Molenbeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor verdere acties.

Op de foto : Burgemeester Conny Moons en Schepen Leen Van Aken samen met Minister Koen van den Heuvel bij de ondertekening van het riviercharter Vliet-Molenbeek