Akkoord tussen gemeente en sportclubs, waardoor ze in Ter Elst kunnen blijven

Na de infovergadering van enkele weken geleden over het beleidsplan sportinfrastructuur bleek dat een aantal Steenhuffelse sportclubs het niet zagen zitten om hun vertrouwde stek in de turnzaal van school Ter Elst op te geven. Gemeenteraadslid Arnold Rottiers (LWD), zelf ook woonachtig in Steenhuffel, werd door heel wat bezorgde dorpsgenoten aangesproken.  Hij kon de argumenten wel begrijpen en licht toe: “Historisch gezien is Steenhuffel de enige deelgemeente waar geen gemeentelijke sportinfrastructuur aanwezig is. Vandaar dat de sportzaal van Ter Elst al jaren gebruikt wordt door 7 sportclubs. En voor veel van hun leden is die lokale aanwezigheid een hoofdreden om te komen. Denk maar aan de leden van de atletiekclub, die wekelijks een avond te voet naar hun zumba-les gaan”.

Raadslid Rottiers richtte zich vervolgens tot schepen van sport Dimi Robbyns en deze ging dan actief aan de slag met verschillende ideeën van zowel de sportdienst, vertegenwoordigers van bepaalde clubs als de directie van de school. Schepen Robbyns verklaart: “Snel werd duidelijk dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en dat de huidige problemen hun oorzaak vinden in slechte afspraken uit het verleden. Alle constructieve suggesties werden gebundeld en op maandag 24 juni organiseerde het gemeentebestuur een vervolgvergadering met de betrokken clubs en de schooldirectie.  Daar kon iedereen zich vinden in het bijgestuurde voorstel.”

Door dit akkoord kunnen de 7 huidige clubs niet enkel voor hun jeugdwerking, maar ook voor hun volwassenwerking in Ter Elst blijven.  Dit aan huurprijzen identiek aan deze van de nabijgelegen Vermahal, zodat alle Londerzeelse clubs gelijk behandeld worden.  Ook zal Ter Elst opgenomen worden in het standaard beheerssysteem van alle sportinfrastructuur.  Tenslotte zal er per avond maar één club als hoofdhuurder optreden en alle verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schade of andere problemen.

Schepen Robbyns is gelukkig dat de bezorgdheden van de clubs konden verzoend worden met de geest van zijn beleidsplan: “Eens te meer is bewezen dat goede oplossingen er enkel kunnen komen als mensen rustig met elkaar in dialoog gaan.  In deze wil ik speciaal raadslid Arnold Rottiers en directeur Pieter Sarens bedanken. Zij reikten cruciale suggesties aan om tot een voor iedereen positieve uitkomst te komen.”

Tot slot geven we graag nog mee dat het gebruik van de zaal voor culturele evenementen nooit deel uitmaakte van het beleidsplan sportinfrastructuur.  Beweringen als zou Sienjaal niet meer in Ter Elst terecht kunnen voor hun toneelvoorstelling zijn dan ook totaal uit de lucht gegrepen.

Bij de foto (vlnr): Schepen Dimi Robbyns, burgemeester Conny Moons en raadslid Arnold Rottiers voor School Ter Elst waar de 7 huidige clubs kunnen blijven sporten.