Bestuursakkoord “Voor een sterker en mooier Londerzeel”

Londerzeelse meerderheid publiceert haar ambitieus bestuursakkoord!

Londerzeel, 25 januari 2019 – De Londerzeelse bestuursmeerderheid bestaande uit LWD, CD&V en Groen, maakt vandaag haar bestuursakkoord bekend. Met een ambitieus plan zet de coalitie heel bewust in op een goed doordachte mobiliteit, op een sterke betrokkenheid van alle burgers, het realiseren van actieve en karaktervolle dorpskernen, meer duurzaamheid en veiligheid en op een efficiënte, transparante en interactieve werking van de gemeentelijke organisatie.

Dit bestuursakkoord betekent een radicale trendbreuk in politiek Londerzeel: Het is immers voor de allereerste maal dat een bestuur een duidelijk, evenwichtig en goed doordacht meerjarenplan publiceert. Bovendien werd geopteerd om sterk in te zetten op 5 duidelijke doelstellingen, die van Londerzeel een ‘sterk merk’ moeten maken.

Burgemeester Conny Moons (LWD) licht namens de voltallige coalitie toe: ‘Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar het is echt de inhoud van dit sterke bestuursplan, wat de 3 partijen van deze coalitie heeft samengebracht. Reeds begin november werd tussen de coalitiepartners, aan de hand van een aantal workshops, het overleg hierover opgestart. En wat bleek? Op geen enkel punt was er een fundamenteel meningsverschil. We hebben gewacht op de installatie van de gemeenteraad en de eerste vergaderingen van College en BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst) om met ons plan naar buiten te komen.’

Ook ‘inhoudelijk’ wil dit bestuursplan echt het verschil maken. Zo wil deze coalitie snel komaf maken met een aantal hangende problemen waarvan sommige reeds 2 tot zelfs 4 legislaturen meegaan en waarin tot vandaag niet de minste vordering werd gerealiseerd: we denken aan de inrichting van de Egmont-site in Kerkstraat-Gildenstraat en de Argo-site in de Stationsstraat, aan de vele uitdagingen op vlak van mobiliteit en veiligheid van voetgangers en fietsers, maar ook aan de uitstraling van onze dorpskernen en het neerzetten van een duidelijke toekomstvisie over wonen en werken. Bij dat laatste denken we dan aan de nood om te verdichten en de manier waarop we dat willen stimuleren, maar ook aan het realiseren van extra KMO-zone(s) om ruimte te bieden aan de initiatieven van zakelijk Londerzeel.

Conny Moons voegt er aan toe dat dit plan, zoals het hier voorligt, nog werd aangevuld met een lange lijst concrete initiatieven die men nu met de administratie zal omzetten in een meerjarig financieel plan.